Ut i det nordiske markedet

Christer Berens og Thor Aasberg er eiere og står bak vinfirmaet Sommelier, som skal operere i det nordiske markedet.

Publisert

Aasberg er daglig leder for firmaet.

Filosofien til firmaet er å fokusere på produsenter som har en lokal forankring ved valg av druer i sin vinproduksjon.