Risør Hotel nett
Risør Hotel nett

Nye drivere av Risør Hotel

Mona Gjester og Dag Eikeland har kjøpt Risør Hotel for 19 millioner kroner. Kjøpet innbefatter også Tangengt. 18 og Rådhusgata 12 samt parkeringsplassen i Hasdalgata. De to ønsker at det skal fremstå som et koselig familiedrevet hotell med klart sørlandspreg. Paret overtar det tradisjonsrike hotellet 1. november.

Publisert

Rett nok skal en del gjøres på interiørsiden i hotellet med sine 32 rom, men dette arbeidet tas på sikt.

Først og fremst skal det bli satset på å skape et tilbud både til hotellets gjester og andre besøkende i restauranten.

Flere engasjementer i byen

- Hva med de andre engasjementene dere er involvert i?

- Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi vurderer salg av Kragsgata 12 inkludert Brasseriet, sier Dag Eikeland.

Paret tilføyer at Brasseriet nå går godt, men at driften krever personlig engasjement.

I og med at de nå skal bli vertskap på Risør Hotel ser de at det ikke er mulig å følge opp kravene som stilles til driften av Brasseriet.

Beholder Stangholmen

Når det gjelder Stangholmen og det engasjementet paret har der, sier Dag Eikeland at Stangholmen fortsatt vil bli satset på.

-Vi har stor tro på at det vil gi viktig synergieffekt dersom vi driver både Stangholmen og Risør Hotel, sier de til lokalavisen.