Den store saltdagen

De siste årene har atskillige spaltemeter vært fylt med fordømmende ord om salt. At for mye salt øker risikoen for sykdom er bevist, og - vi får i oss for mye salt. I gjennomsnitt det dobbelte av anbefalt mengde, som er fem gram salt per dag. "Den store saltdagen" arrangeres 3. mars.

Publisert

Til den tore saltdagen kommer professor Sverre Kjeldsen fra Universitetssykehuset i Oslo for å fortelle om salt fra et medisinsk ståsted. Mens professor Rune Blomhoff presenterer de nye kostrådene, heter det i en melding fra arrangørene.

Saltkildene

De største saltkildene er bearbeidede kjøtt- og fiskeprodukter. I tillegg er brød, ost og hel- og halvfabrikata store saltkilder. Initiativene om å redusere saltinnholdet i bearbeidede produkter kommer både fra industrien, forskningen og fra politisk hold.

Samtidig viser nyere forskning fra USA, at det er svært vanskelig å redusere saltinntaket gjennom holdningsskapende arbeid. Der har inntaket vært omtrent konstant de siste 40 årene, selv om mange store holdningskampanjer er gjennomført. Dermed er det desto viktigere at forskningsmiljøene og industrien er på banen - og villige til å ta sin del av ansvaret.

Foredragene

Industrien vil dele sine erfaringer og vi vil få kunnskapspåfyll fra både nasjonale og europeiske FoU-prosjekter. Forsker Eva Veiseth ved Nofima forteller om aktuelle europeiske og norske forskningsinitiativ. Den britiske seniorforskeren Sandra Stringer ved Institute of Food Research vil fortelle om hvordan bakterievekst i produkter med redusert saltinnhold kan forutses. Mens Sintef-forsker Kjell Josefsen tar for seg fordeler og ulemper med salterstattere.

Bedrifter som de seneste årene har jobbet med å redusere saltinnholdet i sine produkter vil fortelle om erfaringer og utfordringer, som gjerne er knyttet til smak, mattrygghet og holdbarhet.

Dagens arrangeres i regi av NTP Food for Life - ARENA MAT & HELSE

Program

Møteleder Steinar Høie, NHO mat og drikke

Start 09.30

Utviklingen i regelverket ved fagsjef Steinar Høie, NHO Mat og Drikke

Salt i europeisk ernæringspolitikk, seniorrådgiver Lars Johansson, Helsedirektoratet

Salt sett fra et medisinsk ståsted, professor Sverre Kjeldsen, Universitetssykehuset i Oslo, Ullevål

10.45 -11.00 Pause

Predicting bacterial growth in reduced salt foods, Senior Research Associate Sandra Stringer, Institute of Food Research Norwich UK

Forskningsinitiativ i Europa og i Norge, forsker Eva Veiseth-Kent, Nofima mat

13.00

De nye kostrådene, professor Rune Blomhoff, Universitet i Oslo og Nasjonalt råd for ernæring

Salt versus salterstattere – et valg mellom pest og kolera? Forsker Kjell Josefsen, SINTEF, Trondheim

EU-prosjektet Barley bread – liking ved saltreduksjon i brød, rådgiver Britt Signe Granli, Nofima mat

14.30

Utfordringer knyttet til saltreduksjon i bedriften, forsker Kari Thyholt, Mills og fagsjef Åsta Otteren Ellingsen, TORO

Oppsummering og info om NTP Food for life

Påmeldingsfristen er 24. februar. Meld deg på til følgende epostadresse: [email protected] (Steinar Høie)

"