Behov for bedre analyseverktøy på marine oljer

Bare halvparten av 113 omega-3 produkter som skulle kvalitetssjekkes i et forskningsprosjekt, kunne analyseres med godkjente analyseverktøy. Kvaliteten på de resterende oljene på markedet er dermed ukjent.

Publisert

– Her trengs det bedre analyseverktøy. Tradisjonelle analyser er sikkert greie nok til kvalitetskontroll på fabrikk og er vel innarbeidet innen handel av rene oljer, men til måling av mer komplekse produkter holder disse metodene ikke mål, sier Gjermund Vogt, fettforsker i Nofima Mat på Ås.

Resultatene, eller mangel på resultater, viser at det trengs mer forskning for å utvikle nye og mer stabile målemetoder, og for å vite mer om harskning av oljer. Nofima og samarbeidspartnere innen forskning og industri har sendt inn en søknad til Forskningsrådet om et Senter for Innovasjonsdrevet Forskning, som berører nettopp disse temaene.

Les mer på Nofima.no

"