Stiklestad Hotel
Stiklestad Hotel

Ny sjef på Stiklestad

Ingegerd Eggen Sellæg overtar 1. februar stillingen som ny direktør ved Stiklestad Hotell. Eggen Sellæg tar over stillingen etter Mikael Forselius. 

Publisert

Eggen Sellæg var i perioden 1998 til 2006 ansatt som markedsansvarlig ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Hun har også vært styremedlem i Stiklestad Hotell AS siden etableringen av hotellet.

Hotellet på Stiklestad ble åpnet i mai 2007.

Nært samarbeid

Hotelldriften på Stiklestad skjer i nær samhandling med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og baserer seg i stort grad basere på det innhold og den formidling som kultursenteret til enhver tid presenterer.

Tilbake til Røros

Mikal Forselius, som før han overtok jobben på Stiklestad var kjøkkensjef på Rica Nidelven i Trondheim, sluttet ved årsskiftet, og har nå startet i stillingen som direktør ved Quality Hotel & Resort Røros.