Rica Victoria Oslo Svanen
Rica Victoria Oslo Svanen

Oslo-hotell med verdens strengeste miljøkrav

Under de ansattes julelunsj torsdag 18. desember fikk Rica Victoria Hotel i Oslo overrakt det synlige beviset fra Miljømerking på at de oppfyller verdens strengeste miljøkrav forhotell - det offisielle miljømerket Svanen.

Publisert

Hotellet er med det Rica Hotels' tredje hotell i hovedstaden som oppfyller de nye og strenge kravene fra miljømerket Svanen. Kravene er allerede de strengeste i verden for hoteller, og deskjerpes kontinuerlig for at bransjen skal bidra stadig mer i den globale klimadugnaden.

Byrådsleder Erling Lae var til stede og gratulerte hotellet på vegne av Oslo kommune. Hankunne fortelle at Svanemerkingen var et viktig bidrag i den miljøtilpasningen som Oslo kommune nå gjennomfører i forbindelse med å kvalifisere seg til finalen i konkurransen om å bli Europasmest bærekraftige by.

Helhetstenking

- Vi vet at hotellene som oppfyller kravene for å få Svanen både sikrer klimagevinster og reduserer bruken av miljøfarlige stoffer i samfunnet. Helhetstenkningen er den største kvaliteten med dette merket.

Ingen bedrift oppnår merket hvis de bare fokuserer på noen avdelinger eller utvalgte områder. Det er et felles løft i hele virksomheten som ligger bak en Svane på døra, sa leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, i forbindelse med utdelingen av miljømerket Svanen til Rica Seilet Hotel i Molde nylig.

Stiftelsen Miljømerking

Det er Stiftelsen Miljømerking, som kontrollerer at miljømerkede bedrifter oppfyller kriteriene og som utsteder lisensene til å bære miljømerket.

Stiftelsens markedsansvarlig, Tormod Lien, overrakte svanelisensen til hotelldirektør Frank N. Eikeland i forbindelse med de ansattes julelunsj ved Rica Victoria Hotel i Oslo.

I løpet av 2010

Rica Victoria Hotel startet arbeidet med å oppnå miljømerket allerede i januar. Da leverte hotellkjeden inn 20 søknader. I løpet av 2010 skal samtlige 50 hoteller i kjeden være merket med Svanen.

- Vi strekker oss mot de strengeste kravene i denne bransjen. På den måten vil vi gjøre det enkelt og naturlig for miljøbevisste gjester å velge riktig hotell. I tillegg er den økte miljøkunnskapen og engasjementet en ekstra gevinst, sier administrerende direktør Frank N.Eikeland ved Rica Victoria Hotel.

Pressemelding