Altia styrker salgsorganisasjonen

Altia Norge slår nå sammen tre salgsorganisasjoner og danner et felles salgsapparat som skal betjene salgsselskapene Strøm, Interbev og Bibendum. Det nye salgsapparatet blir et av bransjens største og mest kunnskapsrike fagmiljøer innenfor vin, øl og brennevin.

Publisert

- Vårt nye salgsapparat gjør at Altia blir et enda mer sammensveiset selskap samtidig som vi får mobilisert og utnyttet mer av den salgskompetansen som er i organisasjonen.

- Ved at vi lar våre beste selgere jobbe mer sammen vil vi skape bedre resultater for våre kunder og produsenter, sier Svein Harald Røine, Senior Vice President i Altia Norge i en pressemelding.

Kraftsenter med spesialisert kompetanse

Organisasjonsendringen som trer i kraft 1. november innebærer at Altia samler alle salgsressursene i Bibendum, Strøm og Interbev i felles salgsapparat under Altia Norge. Enheten skal ledes av salgsdirektør Steinar Karlsen. Den nye enheten vil være ansvarlig for den totale porteføljen til de tre selskapene.

- Flere av våre kunder har etterspurt et samlet salgsapparat. For produsentene betyr endringen at de får flere selgere og tilgang på mer fagkompetanse. For selgerne betyr det en mer helhetlig salgsstruktur, større muligheter for kompetansebygging og en større teamfølelse. Dette blir en veldig spennende prosess hvor vi styrker oss gjennom å mobilisere vår felles konkurransekraft, sier Karlsen.

Altias norske virksomhet omfatter i dag Best Buys International AS, Strøm AS, Bibendum AS, Interbev AS og Brand Partners AS. Selskapet omsatte i 2007 for NOK 648 millioner og hadde et driftsresultat på 50,3 millioner. Svein Harald Røine ble 1. januar i år ansatt som Senior Vice President i Altia Norge. Røine kom fra stillingen som salgsdirektør i Nidar AS.

Sterkere og mer samlet selskap

- Altia har sterke historiske tradisjoner og en iboende innovasjonskraft. Det som har imponert meg mest i mitt første halvår i selskapet er de ansattes kunnskapsnivå og vilje til å stå på. Gjennom våren har vi jobbet med selskapets visjon, mål og strategi. Denne omorganiseringen er et første synlig skritt på veien til å oppfylle målet om et sterkere og mer samlet selskap. Vi ser nå frem til å kunne hente ut mer av det potensialet som ligger i organisasjonen, sier Røine.

Powered by Labrador CMS