Blaa Kors Oslo Smak 2014 messeoverskudd
Blaa Kors Oslo Smak 2014 messeoverskudd

Overskuddsmat fra Smak 2014 til trengende

Overskuddsmaten fra Smak 2014 går ikke til spille, men overlates til Matsentralen, som vil forestå distribusjonen til veldedige organisasjoner som serverer gratis måltider til trengende. – Overskuddsmaten vil formidles til et førtitall institusjoner, som sørger for gratis måltider til 10 000 trengende i Oslofjord-regionen, opplyser prosjektleder Torill Engelberg for Smak 2014.

Publisert

Kontaktsenteret i Oslo, som drives av Blå Kors, er en av de største sosiale kafeene i Oslo. Her får et par hundre personer daglig servert et varmt måltid i en hyggelig atmosfære. Det er ett av stedene som vil nyte godt av overskuddsmaten fra Smak 2014. (Foto: Steinar Glimsdal)

Det dreier seg om enorme mengder med mat og drikke, og utstillerne setter veldig stor pris på at overskuddsmaten vil komme til nytte på denne måten. Når messen stenger portene på sein ettermiddag 7. februar, leveres ferdig emballert mat til Matsentralen som tar hånd om den videre i sin egen distribusjonskjede.

Les også: Enormt messeoverskudd fra Østlandske Storhusholdning til vanskeligstilte

Grossist i overskuddsmat

"

– Matsentralen er et meget godt initiativ som Smak 2014 ønsker å støtte opp om, og utstillerne setter veldig stor pris på at overskuddsmaten vil komme til nytte på denne måten, sier prosjektleder Torill Engelberg for Smak 2014.

Matsentralen, som er organisert som et samvirke med ideelle organisasjoner som medlemmer, er etablert på initiativ fra matbransjen. ForMat-prosjektet er karakterisert som «det mest ambisiøse prosjektet i Europa med tanke på reduksjon av nyttbart matsvinn», med et mål på 25 prosent innen utgangen av 2015. Det er unikt at næringslivet langs hele matens verdikjede initierer en slik felles dugnad, som også støttes av myndigheter og av forskningsmiljøer.

Formålet er å endre overskuddsmat fra å være svinn og et miljøproblem, til å bli mat til vanskeligstilte. På den måten fungerer Matsentralen som en grossist i overskuddsmat, vel å merke tuftet på rent idealistisk grunnlag uten kommersielle hensyn. Virksomheter som Matsentralen i dag har kontakt med, er Frelsesarmeen, Blå Kors, Fattighuset, Evangeliesenteret og Kirkens Bymisjon.

100 000 måltider

– Smak 2014 går foran med et godt eksempel til etterfølgelse, sier daglig leder for Matsentralen, Gjermund Stormoen. (Foto: Steinar Glimsdal)

Matsentralen har snart vært i gang et kvartal:

– I løpet av de tre månedene har vi tatt imot mer enn 150 tonn mat, opplyser daglig leder Gjermund Stormoen. Kvantumet øker stadig i takt med at etterspørselen øker. Gjennomstrømningen av varer er god og kvaliteten på maten vi får inn er svært god.

– I november formidlet vi 45 tonn mat, tilsvarende rundt 100 000 måltider. Vi har god kapasitet og gode kvalitetssikringssystem utviklet i samarbeid med handelen.

– Overskuddsmaten fra Smak 2014 vil være et godt bidrag. Messen går foran med et godt eksempel til etterfølgelse, sier Gjermund Stormoen.

Matsentralen med egen stand på Smak 2014

Det inngår i samarbeidet som er etablert med Norges Varemesse, at Matsentralen blir å treffe på stand E02-42 under Smak 2014.

Relaterte artikler