Smak 2014 Foto Kristian Tjessem
Smak 2014 Foto Kristian Tjessem

Over 29 000 besøkte Smak

Smak 2014 samlet nesten 29 200 besøkende. Arrangører og utstillere er svært fornøyde med oppslutningen.

Publisert

Nærmere 29 000 mennesker besøkte Norges Varemesse og Smak 2014. (Foto: Morten Holt)

– Vi lovet å arrangere Norges største fagmesse for de som jobber innen horeca, KBS, uteliv, dagligvare og storhusholdning, og det mener jeg vi klarte, sier Torill Engelberg, prosjektleder for Smak 2014.

5512 av dem var innom fagdelen «Øl, vin & brennevin». (Foto: Morten Holt)

Totalt 29 165 mennesker besøkte messene Smak 2014 og Mat & Emballasje i løpet av fire dager. 5512 av dem var innom fagdelen«Øl, vin & brennevin».

– Besøkende, utstillere og arrangører er veldig fornøyd med messene. Bak Smak 2014 står en samlet, aktiv bransje og gode samarbeidspartnere. Uten bransjens engasjement hadde ikke denne suksessen vært mulig, sier Engelberg som messen er blant de største på Norges Varemesse.

Mangfold og bredde

Smak 2014 ble en suksess. (Foto: Morten Holt)

Smak 2014 er en nasjonal møteplass som har samlet hele verdikjeden rundt mat & drikke.Smak 2014 hadde 395 utstillere innen temaområdene Mat & drikke, Dagligvare, Utstyr, Interiør & design og Øl, vin & brennevin. Parallelmessen Mat & Emballasje hadde 84 utstillere innen næringsmiddelindustrien og emballering, så de to fagmessene hadde til sammen 479 utstillere.

Seminarprogrammet hadde trender og best cases på menyen, innenfor temaer som nytekning og innovasjon, destinasjon-mat-opplevelse, café og convenience, matomsorg og leverandørenes rolle som samarbeids- og kompetansepartner. For første gang på Smak, var det også en rekke foredrag på Øl, vin & brennevinsområdet om både nye og veletablerte produkter.

Viktig arena for å bygge relasjoner

Mange å finne i passasjene på Norges Varemesse på Smak 2014. (Foto: Morten Holt)

– Messene er samlet en stor arena for relasjonsbygging, med mange møter og treffpunkter, og hvor forretninger gjøres. I tillegg til forretningspotensialet med over 29 000 fagbesøkende, gjøres også utstrakt handel utstillerfirmaene i mellom. I år var det registrert 3431 utstillerrepresentanter totalt på begge messene. Utstillere som er aktive, engasjerte og har klare mål for messedeltakelsen, opplever gode resultater. De rapporterer om godt salg og en rekke konkrete forespørsler å jobbe med fremover, sier Engelberg.

– Vi deltok for første gang på Smak 2014 med egen stand. Det hele gikk over våre største forventninger. Alt fra planlegging av messestanden til antall av besøkende var positiv opplevelse for selskapet vårt», uttaler Bela Szabo i A la Carte Produkter.

– Smak 2014 var en viktig profileringsarena for næringsorganisasjonen Hanen, og vår deltakelse på messen danner et godt grunnlag for at våre lokalmatprodusenter kan knytte solide kontakter innenfor horecamarkedet. Medlemsbedriftene våre gav uttrykk for at de var fornøyde med å delta på Smak 2014, uttaler Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder hos organisasjonen Hanen.

Ny sosial møteplass: After8

Bransjefesten After8 samlet om lag 1000 personer i Operapassasjen i Oslo sentrum. (Foto: Morten Holt)

For første gang ble det arrangerte en bransjefest i regi av Smak 2014, og bransjen sviktet ikke. – Det ble en fantastisk oppslutning om After8, med om lag 1000 feststemte gjester i Folketeaterpassasjen i Oslo, sier Engelberg.

Storkjøkkensenteret på Smak 2014. (Foto: Morten Holt)

Her ble både Årets matfunn 2014, Beste stand på Smak 2014 og Horecabransjens Ærespris delt ut.

After8 ble arrangert i tett samarbeid med Fursetgruppen.

Smak 2014 løfter frem talentene

Med mål om å vise frem det ypperste av norsk mat og drikke og skape mer oppmerksomhet om norske råvarer, ble konkurransen Årets matfunn etablert for Smak 2014. Her ønsket Norges Varemesse og Innovasjon Norge å kåre Norges mest innovative mat- eller drikkeprodukt.

Smak er også blitt en stor NM-arena som mobiliserer talenter fra hele landet. Her får vi vist frem et spekter av spesialiteter og profesjoner innen mat- og mattilberedning, om det er konditorkunst eller institusjonsmat, og til den viktige oppvasken etterpå.

Fursetgruppen serverte om lag 1000 sulte og tørste gjester på bransjefesten After8. (Foto: Morten Holt)

Pressemelding