Grøt Julegrøt
Grøt Julegrøt

Sju av 10 spiser grøt til jul

Tradisjonen med julegrøt står fortsatt sterkt blant nordmenn. Ifølge en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI sier 68 % av befolkningen over 18 år at de spiser grøt i forbindelse med julen.

Publisert

Grøt er et vanlig innslag i norske hjem i julen. (Foto: Melk.no)

– Det er liten tvil om at julegrøt er risengrynsgrøt for de aller fleste, og omtrent alle av dem som spiser julegrøt spiser den hjemmelaget, sier Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Selv om det har vært en liten nedgang i løpet av de siste fem årene, spiser fortsatt 68 % grøt i forbindelse med julen, mot 75 % i 2009. Dette utgjør over 2,7 millioner av befolkningen over 18 år. Julaften har tradisjonelt vært den store dagen for å spise julegrøt, men her ser tradisjonene ut til å ha endret seg noe.

Fortsatt er det flest som spiser julegrøt på selve julaften (42 % av de som spiser julegrøt), men denne andelen er lavere enn i 2009 (hhv. 49 %). Andelen som spiser julegrøt på lille julaften har økt fra 31 % til 36 %, mens det også er flere som spiser julegrøt før lille julaften (økt fra 19 % til 25 %).

Ida Berg Hauge. (Foto: Melk.no)

Kvinner og unge starter tidligere

Det er først og fremst de yngre og kvinner som spiser julegrøt før julaften.

–Det ser ut til at julegrøt blir en stadig større del av folks førjulstradisjon, og det kan henge sammen med at den sosiale delen av julen der venner samles til juleselskap starter tidligere nå enn før i tiden, mener Berg Hauge i Melk.no.

Grøt som man kan kjøpe ferdiglaget i butikken og halvfabrikata fra pose har generelt blitt populært, men til jul foretrekker veldig mange hjemmelaget. 67 % av de som spiser julegrøt spiser hjemmelaget grøt. Det er den samme andelen som i 2009. Ferdiglaget grøt har blitt noe mer akseptabel i julen med en økning fra 11 % i 2009 til 17 %. Dette har gått på bekostning av halvfabrikata; 25 % spiser halvfabrikata mot 30 % i 2009. Det er de yngre som i størst grad spiser annet enn hjemmelaget julegrøt.

Færre setter ut grøt til nissen

Det å sette ut grøt til nissen i julen er en gammel norsk tradisjon. Før i tiden var det ikkeuvanlig at man trodde fjøsnissen eksisterte rundt om på gårdene. Skikken var å sette ut grøt til nissen på julenatten og behandle han pent, ellers kunne han finne på ugagn. Selv om mange fortsatt selv spiser julegrøt så er det imidlertid blitt noe tøffere tider for nissen. Kun 6 % har som årlig tradisjon å sette ut grøt til nissen i julen. Dette er en nedgang fra 9 % i 2009. Det er først og fremst i barnefamilier at denne tradisjonen opprettholdes. 13 % av de som har barn i husholdningen har det å sette ut grøt til nissen som en årlig tradisjon, mot 3 % av husstandene der det ikke finnes barn.

– Nisser og grøt henger litt sammen, og det å sette ut grøt til nissen skaper julestemning og glede for både barn og voksne, sier Berg Hauge i Melk.no.

Det er mest populært å sette ut grøt til nissen på lillejulaften. 40 % av de som setter ut grøt gjør det på denne kvelden. 22 % gjør det om kvelden på julaften og 20 % på formiddagen om julaften.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI for Melk.no i november 2014 i et landsrepresentativt utvalg av 1320 personer over 18 år.

- 68 % av befolkningen spiser grøt i forbindelse med julen (75 % i 2009).

- De fleste som spiser julegrøt spiser det på julaften (42 %, mot 49 % i 2009).

- Andelen som spiser julegrøt på lille julaften har økt fra 31 % i 2009 til 36 %.

- Andelen som spiser julegrøt før lille julaften har økt fra 19 % i 2009 til 25 %.

- 67 % av de som spiser julegrøt spiser hjemmelaget.

- Andelen som spiser ferdiglaget grøt har økt fra 11 % i 2009 til 17 %.

- Andelen som spiser halvfabrikata har sunket fra 30 % i 2009 til 25 %.

- 6 % av befolkningen har som årlig tradisjon å sette ut grøt til nissen (9 % i 2009).

- 40 % av de som setter ut grøt til nissen gjør det på lille julaften kveld, 22 % setter ut grøt julaften kveld og 20 % julaften formiddag.

Pressemelding