Matomsorgsprisen 2014 Bjørn Erik Vangen (55)
Matomsorgsprisen 2014 Bjørn Erik Vangen (55)

Matomsorgsprisen 2014 til Bjørn Erik Vangen

Gjennom mange år har Bjørn Erik Vangen frontet den lokale maten og mattradisjonen, og inspirert elever, kolleger og regionens befolkning. Det er belønnet med Matomsorgsprisen 2014.

Publisert

Kjøkkensjef på Fosen folkehøgskole i Rissa, Bjørn Erik Vangen, er tildelt Matomsorgsprisen 2014. Her sammen med juryleder Ivar Villa fra bRest bedriftsrestauranter.  (Foto: Morten Holt)

Vangen, som er kjøkken- og matansvarlig på Fosen folkehøgskole, tildeles prisen for sin kunnskap, allsidighet, kvalitetstenkning og nyskapning, samt evne til å skape nysgjerrighet hos ansatte, elever og lokalbefolkning.

I kamp med en rekke andre sterke kandidater var det kokken og internatlederen som til slutt ble valgt til årets prisvinner. Utdelingen fant sted på Thon Hotel Ullevaal (UBC) onsdag 22. oktober.

– Dette var veldig moro. Jeg omgir meg med både dyktige elever og kolleger, og denne prisen deler jeg med alle de andre som arbeider på skolen, ikke minst mitt "dreamteam" på kjøkkenet, sier Vangen.

Prisvinneren i matsalen på folkehøgskolen. (Foto: Morten Holt)

Gått i bresjen

Han har gått i bresjen og stimulert til sunnere kosthold, ikke bare på Fosen folkehøgskole, men også på folkehøgskoler generelt.

36-åringen har vært kjøkkensjef på skolen i Rissa i Trøndelag de siste 10 årene. Der har han blant annet bygd opp det nyskapende undervisningstilbudet «Mat – fra jord til bord».

Som heldøgnsinstitusjoner/skoler med internat, har folkehøgskolene en unik mulighet til å inspirere og lære disse ungdommene, de fleste i 19- til 21-årsalderen, om mat, matkultur, bruk og foredling av råvarer og holdninger til en økologisk og bærekraftig matkultur for fremtiden. Med linjen «Mat – fra jord til bord» har Vangen tatt tak i dette.

«Mat – fra jord til bord»

Kjøkkensjef på Fosen folkehøgskole i Rissa, Bjørn Erik Vangen, er tildelt Matomsorgsprisen 2014. (Foto: Morten Holt)

Stikkord er for undervisningstilbudet er * mat uten juks, * elevene henter råvarene selv, * økologisk mat, * vegetarmat, * næringsriktig mat for kroppen, * mat som trivselsfaktor, * ville vekster og * kulturarv.

Elevene tar del i hele prosessen, fra slakting til maten er servert. – Som elev får du en svært grundig innføring i matlaging. Ofte starter vi med «hele» råvarer. Du kommer tett på livet og naturen, vi slakter dyra som blir til kjøttet vi spiser. Vi fisker fisken, og vi dyrker grønnsaker og urter, forklarer Vangen.

Lik og følg gjerne Horeca på Facebook. Klikk her

– Kan ikke få en bedre kokkejobb

"

Kjøkkensjef og internatleder Bjørn Erik Vangen (midten) vil gjerne dele Matomsorgsprisen med de to andre kokkene på Fosen folkehøgskole, Stig Bjørnar Mandal og Ann Freidis Volden. (Foto: Morten Holt)

For Bjørn Erik Vangen, som selv kommer fra en gård i Rissa kommune og som allerede som 6-åring uttalte til foreldrene at «jeg skal bli kokk», slakter helst julegrisen selv.

Jeg har nok en mer tungvinn hverdag enn de fleste andre kokker, men dette gir så mye mer. Det finnes ikke en bedre plass i hele Norges land der du kan arbeide som kokk! mener prisvinneren, med bakgrunn fra restaurantbransjen.

Foruten de elevene som går på matlinja, blir i tillegg alle elevene ved skolen involvert i Vangens mat og opplæring på et eller annet vis i løpet av årskurset, enten i form av kortere kurs, temaperioder og valgfag – eller som kjøkkenansvarlige på ukesbasis.

En drivkraft

Bjørn Erik Vangen ved lunsjbordet, som av elever og ansatte betegnes som et av dagens store høydepunkter på Fosen folkehøgskole. (Foto: Morten Holt)

Rektor ved skolen, Wiggo Sten Larsen, sier at Vangen har vært en drivkraft utenom det vanlige i arbeidet med å bygge opp og videreutvikle skolens økologiske matprofil som en sentral del av skolens drift.

– Kjøkkendrift og matserveringen ved folkehøgskoler har vel fra gammel av blitt sett på som litt traust og kjedelig, men Vangen har løftet dette til nye høyder her på skolen, og samtidig gått i bresjen for bredere mattilbud og bedre mat på alle folkehøgskolene her til lands. Det som produseres, lages og serveres her, er like bra som det som serveres i hotell- og restaurantbransjen. Dette til tross for et begrenset kostøre på beskjedne 65 kroner dagen, sier rektor Larsen.

I tillegg har Vangen sørget for Debio-godkjenning av kjøkken og måltider, og skolen kan nå skilte med serveringsmerket i gull (90 % prosent er økologisk).

Følg gjerne Horeca/Horecanytt på Facebook!

Foredling og riktig bruk av råvarene

"

Fosen folkehøgskole har en besetning med villsau gående på Hitra. Nå er høstens lam hentet, slik at denne vinterens lager er fullt. (Foto: Morten Holt)

Vangen har en unik holdning til både foredling og kvalitetsmessig bruk av råvarer. Han har klare holdninger til bruk og kast av mat, og all restmat brukes på en god og forsvarlig måte.

Elevene på linja "Mat - fra jord til bord" tar del i hele prosessen, fra slakting til maten er servert. (Foto: Morten Holt)

Allsidighet i alt fra bruk av egenprodusert mat fra gården, kjøp og bruk av hele slakt av vilt, selvforsyning lokalt med elever og lokale fiskere som forsyner kjøkkenet med alt sjøen har å tilby, høsting av bær og sopp i utmark osv. Alt kjøttet som produseres på gården blir partert og foredlet på skolens kjøkken.

Han har også vært med på å bygge opp et grovkjøkken/pølsemakeri i skolens kjøkkenlokaler.

Alt brød som brukes på årskurset på skolen, lages også at skolens kjøkken. Det produseres også økologisk brød til en lokal barnehage. Vangen vant nylig prisen for beste og mest velsmakende brød under en lokal martnad. Melet han bruker, kommer fra skolens nabogård, og det selges nå som det offisielle «Rissabrødet».

Også utenfor skolen

Bjørn Erik Vangen i røkeriet. (Foto: Morten Holt)

Vangen, som er med i Trondheim Kokkenes Mesterlaug, er også aktiv utenfor, men gjennom skolen i flere større og mindre prosjekter, som skolematlevering til grunnskolen i kommunen, matkurs for barnehagene i området, øko-løft i samarbeid med Rissa kommune, og senest våren 2014 «den kulturelle skolesekken», der han og kjøkkenet på skolen laget lokale blåskjell for 300 barn fra mellomtrinnet i grunnskolen.

Han er også sentral i prosjekt «Fosenmat» (kan sammenlignes med allerede eksisterende Rørosmat), der blant andre Fosen folkehøgskole og Rissa utvikling er involvert. Målet er å ivareta lokalproduksjon av mat og drikke i distriktet, og det ligger nå en søknad inne hos Innovasjon Norge.

– Dette er en videreføring av det som er skapt her på skolen og regionen gjennom 10 år. Vi ser at vi har så mye bra rundt oss her. Det må utnyttes, mener Vangen.

Videre er han en pådriver for kurs for både ansatte og elever, og både pølsemakerkurs, bakekurs, vegetarmatkurs og konditorkurs nevnes.

Pådriver for mat på folkehøgskoler

I oktober i år arrangerte skolen et stort arrangement der alle de ni folkehøgskolene i Midt-Norge var representert– selvfølgelig med Vangen som svært aktiv medspiller. Hovedtemaet for møtet var nemlig ungdom, mat og samfunnsansvar.

Målet var blant annet å inspirere andre folkehøgskoler til se mulighetene for videreutvikling av sin mathusholdning på årskursene.

På det tre dager lange midtnorske treffet, der om lag 100 ansatte fra folkehøgskoler fra Surnadal i sør til Mosjøen i nord deltok, serverte Vangen & co selvlaget og økologisk mat, til stor glede for de over 100 som deltok.

Matomsorgsprisen

Det var en fornøyd Bjørn Erik Vangen som tok i mot Matomsorgsprisen 2014. (Foto: Morten Holt)

Formålet med Matomsorgsprisener å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste.

Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner, personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en nyskapende innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner.

Nyskapningen kan være knyttet til:

• bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel,

• utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere

• personalledelse, for eksempel at alle medarbeidere får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselsskapende tiltak osv.

Juryen

Prisvinner Bjørn Erik Vangen (midten) sammen med juryen for Matomsorgsprisen 2014; fra venstre Morten Holt (Horeca), Ivar Villa (bRest bedriftsrestauranter), Janicke Gurijordet (Nøtterøy sentralkjøkken), Ola Ellingsæther (Tine, representerte jurymedlem Simund Solvang) og Arnt R. Steffensen (Kost- og ernæringsforbundet).

Vinneren får et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE, et kunstverk gitt av Ask Media AS, utgiver av bl.a fagmagasinet Horeca og originaldesignet diplom fra Horeca.

En uavhengig jury har vurdert mange gode innkomne forslag. Juryens medlemmer har vært: juryleder Ivar Villa (bRrest bedriftsrestauranter), Janicke Gurijordet, (Nøtterøy sentralkjøkken og vinner av Matomsorgsprisen 2008), Sigmund Solvang (TINE), Arnt R. Steffensen (Kost og ernæringsforbundet) og Morten Holt (Horeca).

Vinnerne av Matomsorgsprisen

Matomsorgsprisen, som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, er delt ut ni ganger, første gang i 2006. Dette er alle vinnerne av prisen:

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

Les mye mer om vinneren av Matomsorgsprisen 2014 og Fosen folkehøgskole i neste utgave av Horeca (nummer 7 2014)

Lik gjerne Horeca/Horecanytt på Facebook!

"
Powered by Labrador CMS