NCC Oslo sentrum Hotell
NCC Oslo sentrum Hotell

Bygger nytt hotell i Oslo sentrum

NCC Construction skal bygge hotell som utvikles av Union Eiendomskapital AS. Prosjektet, Karl Johans gate 12, gjennomføres som en NCC Partnering-avtale og kontrakten er på MNOK 233 millioner kroner. Hotellet, som får 181 rom når det åpnes, skal driftes av Nordic Choice Hotels.

Publisert Sist oppdatert

Cato Hauge i Union Eiendomskapital AS og regiondirektør Svend-Harald Maalen i NCC undertegnet denne uke avtalen – som innebærer at det blir ytterligere et hotell i Oslo sentrum.

– Dette blir det andre hotellet vi bygger som et rehabiliteringsprosjekt i Oslo sentrum på kort tid, og viser at vi er konkurransedyktige på kompliserte rehabiliteringsprosjekter. Vi er derfor meget tilfreds med at denne kompetansen verdsettes av store og seriøse utbyggere, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

De siste årene har NCC rehabilitert og bygget hotell i den gamle Østbanehallen på Oslo S. Også der er det Nordic Choice Hotels som er leietaker.

Karl Johans gate og Kirkegata

Rehabiliteringsprosjektet Karl Johans gate 12 består av bygården Kirkegata 34 og store deler av bygården Karl Johans gate 12. De to byggene fra 1800-tallet vil bli koblet sammen. Det totale arealet vil bli 9600 kvadratmeterfordelt over åtte etasjer, inkludert to kjelleretasjer.

Hotellet skal få 181 gjesterom, samt bar/cafe og en stor restaurant.

Felles forståelse for løsninger, behov og utfordringer

Gjennom en tre måneder lang prosjektering- og utviklingsfase har byggherre, byggherrens prosjektleder, leietaker og NCC jobbet tett sammen. Gjennom dette arbeidet er prosjektet videreutviklet og det er skapt felles forståelse for løsninger, behov og utfordringer.

– I denne utviklingsfasen har alle involverte parter bidratt til å sikre kvaliteten på sluttproduktet og vi har hatt en grundig gjennomgang av kostnadsreduserende tiltak. Avtalen er en NCC Partnering-avtale, som legger til grunn et tett samarbeid mellom alle parter i hele byggeperioden, sier avdelingsleder Nils Christensen i NCC Construction.

Fakta om Karl Johans gate 12

Byggherre: Karl Johans Gate 12 AS og Kirkegaten 34 AS ved Union Eiendomskapital AS Byggherrens prosjektleder: Stor Oslo Prosjekt AS

Arkitekt: Dyrø og Moen Arkitekter AS

Leietaker: Nordic Choice Hotels AS

Totalentreprenør: NCC Construction AS

NCC

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.