BesseggenFjellturGjende
BesseggenFjellturGjende

Friluftslivet organiserer flere

Det organiserte friluftslivet nærmer seg 700 000 medlemskap. Padling og klatring øker mest. Målt i antall medlemmer er det flaggskip som Den Norske Turistforening (DNT) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som øker mest. Flere gode vintre på rad har også fått mange til å melde seg inn i Skiforeningen.

Publisert

Fra turen mot Besseggen (skimtes til venstre bak i bildet). Under ligger det grønne Gjende-vatnet, og på andre siden karakteristiske Knutseggen (Knutshø). (Foto: Eva Cecilie Simensen / Den Norske Turistforening)

Men i prosent er det padlerne som øker hurtigst, med en medlemsvekst på 56 prosent på fem år.

– Nærkontakt med natur og dyreliv, samt det sosiale fellesskapet i å dra på kortere eller lengre turer med venner og kjente, er viktige faktorer som får stadig flere nordmenn ut i kajakk og kano, sier generalsekretær Sven Nordby Anderssen i Norges Padleforbund.

Forbundet driver aktiviteter innen flere genrer og har størst tilvekst av medlemmer som driver med havpadling eller turpadling.

Flere kamper

Friluftslivets Fellesorganisasjon (Frifo) er en paraplyorganisasjon for de 15 største friluftslivsorganisasjonene i landet. Denne måneden økte antallet medlemskap til 680 000, da Norsk Kennel Klub også ble medlem.

Frifo huser nå til sammen 3852 lokallag innen norsk friluftsliv.

– Friluftslivet har alltid stått sterkt i Norge, og medlemsveksten vår er et uttrykk for det. Samtidig er det flere kamper å kjempe. Allemannsretten er under press. Friluftslivet har også tøff konkurranse fra PC-en og andre stillesittende aktiviteter, sier Lasse Heimdal i Frifo.

Inaktivitet er den største trusselen mot folkehelsa, bare slått av røyking. Sett i lys av at friluftsliv er vår viktigste kilde til aktivitet på fritiden, har det en altfor svak stilling på den politiske dagsorden, mener Heimdal. Og trekker fram et eksempel.

– I 2002 uttalte Stortinget at det var et mål at sju prosent av anleggsmidlene fra spillemidlene skulle gå til friluftsliv. Tall friluftsrådene nylig har hentet inn viser at det i fjor bare var litt over fire prosent som går til nye turstier, skiløyper, badeplasser og turhytter.

I Finnmark, Nord-Trøndelag, Oppland og Oslo var andelen på under 1 prosent.

Færre o-løpere

Ikke alle organisasjoner opplever medlemsvekst. På fem år er det blitt nesten 7000 færre orienteringsløpere.

– Mindre årskull forklarer mye av nedgangen av konkurrerende o-løpere. Men bildet er todelt. Det er vekst i den mer mosjonsbaserte delen av orienteringssporten, sier generalsekretær Bjørnar Valstad i Norsk Orientering.

Det kreves ikke medlemskap i hans organisasjon for å bedrive for eksempel turorientering, som kombinerer kart og kompass med naturopplevelse og lokalhistorie, og som er mer mosjon enn konkurranse.

– Finn-fram-arrangementer og skoledager med kart og kompass, opplever også et oppsving, sier Valstad.

Medlemsutvikling de fem siste årene

Disse øker mest:

Norges Padleforbund: + 55,9 % (har 15 656 medlemmer)

Norsk klatreforbund: + 40,3 % (har 12 583 medlemmer)

Skiforeningen: + 19,0 % (har 57 731 medlemmer)

Den norske Turistforening: + 18,5 % (har 241 520 medlemmer)

Norges Jeger- og Fiskerforbund: 121 223 medlemmer + 9,3 %

Disse minker:

Norges Orienteringsforbund: - 22,5 % (har 23 169 medlemmer)

4H Norge: - 8,6 % (har 16 663 medlemmer)

KFUK-KFUM: - 6,5 % (har 12 285 medlemmer)

(Kilde: Frifo)

Newswire

"
Powered by Labrador CMS