Rezidor logo
Rezidor logo

Rezidor følger FNs krav til etikk og miljø

Rezidor Hotel Group har forpliktet seg til å følge FNs Global Compact. Det betyr at alle konsernets hoteller skal leve opp til FNs strenge krav med hensyn til miljø, arbeidsliv og menneskerettigheter.

Publisert

- Miljøhensyn og sosialt ansvar har i mange år vært viktig for Rezidor, men å skrive under på FNs Global Compact tar dette arbeidet enda et skritt videre. Det er vi stolte av. Å integrere forretningsdriften med samfunnsansvar har blitt en naturlig del for oss, sier Christian Gartmann, som leder Rezidors virksomhet i Norden.

Han viser til at det første Radisson SAS hotellet i Norge ble svanemerket i 2003 og at i dag er nær alle Rezidors hoteller i Norden svanemerket.

Miljø, etikk og menneskerettigheter

For den daglige driften av Radisson SAS og Park Inn hotellene i Norge innebærer forpliktelsen over for FN at ledelse og ansatte ved hotellene skal tenke miljø, etikk og menneskerettigheter i alle sammenhenger. Det vil si i alle beslutningsprosesser enten det gjelder innkjøp, sammensetning av frokosten og til overordnede beslutninger på ledernivå.

- Ledelsen ved hotellene har et særlig ansvar ettersom deres holdning påvirker medarbeiderne. Dessuten vil vi at det også skal prege gjestenes opplevelse, sier Gartmann.

Forpliktelser

Global Compacts prinsipper innebærer at selskapet skal:

* Respektere internasjonale menneskerettigheter.

* Forsikre at de ikke er innblandet i forhold som krenker menneskerettighetene.

* Opprettholde foreningsfrihet og erkjenne retten til kollektive forhandlinger.

* Eliminere alle former for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering på arbeidsplassen.

* Støtte tiltak som forebygger og reduserer belastningen på miljøet, utvikle miljøvennlig teknikk.

* Arbeide mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Powered by Labrador CMS