Arne Dalseng nett1
Arne Dalseng nett1

Ny autorisasjonsordning fra BFSN

BFSN (Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge) har utarbeidet en ny intern autorisasjonsordning for teknisk service. Ordningen trådte i kraft 1. januar.

Publisert

Arne Dalseng i BFSN. (Foto: Morten Holt)

Arne Dalseng i BFSN forteller at drift og vedlikehold av storkjøkkenmaskiner og utstyr er underlagt "Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk av 1993". Denne forskriften fastsetter blant annet minstekrav til kvalifikasjoner for den som skal utføre service og vedlikeholdsarbeid på utstyret. I kapittel 2, § 7 i denne forskriften heter det: " Eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt den som driver eller utøver virksomhet som omfattes av denne forskrift, jfr. § 2, plikter å sørge for at det benyttes personell som er kvalifisert til de oppgaver som skal utføres".

- Det er denne plikten som i henhold til lovverket er pålagt alle eiere og brukere av storkjøkkenmaskiner og utstyr som er noe av bakgrunnen for BFSN sitt initiativ til å opprette en frivillig selvpålagt autorisasjonsordning for teknisk service på storkjøkkenutstyr.

Våre kunder må altså finne ut hvilke bestemmelser i en stor og omfattende offentlig forskrift som gjelder, og så sørge for at de forholder seg til bestemmelsene. Skulle de komme i en situasjon der det oppstår skade på liv og eiendom, og de har benyttet en servicetekniker uten alle nødvendige kvalifikasjoner så vil avkorting i forsikringsutbetaling være aktuelt, opplyser Dalseng.

Forplikter seg

Alle medlemmer av BFSN forplikter seg til å etterleve vedtektene i foreningen, og derved også forholde seg til norsk lov. Dyktige og godt kvalifiserte serviceteknikere i firmaer med de nødvendige systemer og kontroll sørger for sikker drift av storkjøkkenutstyr. Men, også blant disse er det ulik tolkning og sikkerhet omkring regelverket.

- Nå har BFSN med god hjelp av DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) utarbeidet et regelverk og kursopplegg for den nevnte autorisasjonsordningen. Ordningen gjelder storkjøkkenmaskiner tilkoblet strøm og/eller gass. Mange storkjøkkenfirmaer benytter kun kvalifisert personell. Våre kunder må kvalitetssikre dette. Et firma med BFSN autorisasjon forplikter seg til å etterleve bestemmelsene i ordningen, og kan derfor benyttes av våre kunder uten ytterligere kvalitetssikring, forklarer Dalseng.

Metos blant de første

Per Knudsen (til venstre) og Rolf Johannesen i Metos.

- Vi setter veldig pris på at BFSN nå ønsker å rydde opp. Det er utarbeidet regler for hvilken utdannelse og kompetanse teknikerne skal ha. Kurs og utdanning skal være dokumentert av hver enkelt bedrift for at de skal være godkjent. Nå kan kundene være trygge når de bestiller en tekniker fra et firma som er autorisert fra BFSN. Tidligere er dette arbeidet ofte utført av lokale teknikere, som ikke alltid oppfyller de kravene som stilles til IK Mat/HACCP, uttaler Per Knudsen og Rolf Johannesen i Metos AS, en av bedriftene som først ble autorisert.

Les mer i Horeca nummer 2, som nå er på vei til abonnentene

Du kan abonnere på Horeca her

"
Powered by Labrador CMS