Hotels com logo
Hotels com logo

Hotels.com inkluderer TripAdvisor anmeldelser

Hotels.com offentliggjorde torsdag at TripAdvisor sine hotellanmeldelser vil bli integrert på alle sine 31 hjemmesider rundt i Europa, Midtøsten og Afrika. Inkluderingen av anmeldelsene er et tilbud som vil hjelpe brukerne til å velge de hotellene til sitt formål.

Publisert

Undersøkelser har vist at to tredeler av forbrukerne benytter seg av andre brukeres anmeldelser, som TripAdvisor, når de velger hotell.- En av våre mål er å matche våre brukere til det hotellet som er riktig for dem. Ved å integrere anmeldelser fra TripAdvisor vil vi tilby våre kunder relevant og oppdatert informasjon om hvordan hvert hotell virkelig er, sier Alison Couper, kommunikasjonsdirektør i Hotels.com.

Forbrukergenerert

Besøkende kunder på Hotels.com sine sider rundt EMEA-regionen vil få muligheten til å benytte gjennomsnittlige TripAdvisor-rating for hvert hotell sammen med en seleksjon av de nyeste kommentarene på engelsk som er lagt inn på TripAdvisor sin franske, italienske, tyske og spansk side vil også bli tilgjengelige.- Vi er glade for å inkorporere mer forbrukergenerert innhold på sidene våre. Hva andre kunder mener gir en uavhengig og ærlig anmeldelse av hotellene og fasilitetene slik at reisende kan gjøre seg opp en mening basert erfaringene andre har gjort seg om det stedet. Dermed kan de velge hotellet som er best for dem, uttaler Couper.

20 millioner reiseanmeldelser

TripAdvisor inneholder over 20 millioner reiseanmeldelser og meninger skrevet av kunder fra hele verden. TripAdvisor-merkevare er det største reisesamfunnet i verden med flere enn 25 millioner unike brukere og flere enn ni millioner registrerte medlemmer.- Hotels.com sine brukere vil få tilgang til en enorm ressurs, i form av a ha millioner av TripAdvisors anmeldelser fra likesinnede reisende, bokstaveligtalt på fingerspissen", sier Natan Clapton, Senior Director of Brand Distribution, TripAdvisor.

Powered by Labrador CMS