Fagdag for økologisk mat i storkjøkken

Torsdag 18. september inviterer landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland til åpen fagdag sammen med Ullandhaug økologiske gård og Kompetansenettverk for småskala matproduksjon. Det hele skjer på Arkeologisk Museum i Stavanger.

Publisert

Blant innlederne på den åpne fagdagen er Lars Roaldkvam i Choice (Økologisk mat i våre hoteller), Liv Solemdal fra Bioforsk (erfaringer med økologisk mat på ST. Olavs Hospital og i Forsvaret), Merete Fjell i Debio (regler for bruk og markedsføring med økologisk mat i storkjøkken) og Jostein Hertwig fra Ullandhaug økologiske gård.

Det er påmelding til Monica Dahlmo hos Fylkesmannen innen 15. september.