Animalia kyllingskjæring
Animalia kyllingskjæring

To fagsentre blir til Animalia

1. januar ble kjøtt- og fjørfebransjens to fagsentre slått sammen til ett nytt kompetansesenter for norsk kjøtt- og fjørfeproduksjon. Fagsenteret for fjørfe og Animalia, Fagsenteret for kjøtt, blir til en felles enhet med navnet Animalia.  

Publisert

- Sammenslåingen av våre to fagmiljøer er en naturlig følge av tilnærmingene i verdikjeden mellom kjøtt- og fjørfebransjen. Målet med å slå sammen de to fagsentrene for kjøtt og fjørfe er å styrke den felles faglige virksomheten for de to sektorene, sier direktør Tor Arne Ruud, og legger til:

Større kompetansemiljø

- Bransjen får et større fag- og kompetansemiljø med et bredere tilbud. Jeg ser at våre respektive fagfolk kan utfylle hverandre godt slik at vi kan tilby både produsenter og bransje de samme gode tjenestene vi har levert hver for oss og videreutvikle enda bedre tjenester for en samlet norsk kjøtt- og fjørfebransje.

Består

De to opplysningskontorene, Opplysningskontoret for kjøtt og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, fortsetter som to atskilte og selvstendige enheter.

Det skal opprettes et nytt Bransjestyre med tre representanter fra Nortura og tre fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.

Bransjestyret skal være styre både for Animalia og de to opplysningskontorene.

Animalia vil fra nyttår av ha en stab og fire fagavdelinger, avdeling Fjørfe, avdeling Husdyr, avdeling Skjæring/foredling og avdeling Slakting. Hovedkontoret vil ligge på Løren i Oslo og den nye organisasjonen har nå rundt 50 medarbeidere.