Petter Stordalen4 nett
Petter Stordalen4 nett

Stordalen med planer for Home Invest

Med over 8500 ansatte, blir Home Invest i regi Petter A. Stordalen fra første dag et av Norges største selskaper. Home Invest er et norsk investeringsselskap som blant annet eier Choice Hotels Scandinavia, Home Properties og Home Capital.

Publisert

Home Invest ble dannet i 2000 da Choice skilte ut hotelleiendommene sine.

I dag eier Home Invest samtlige aksjer i Choice og kontrollerer nærmere 160 hoteller og 26 hotelleiendommer.

Selskapet er i sin helhet eid av Petter A. Stordalen.

Grunnpilarene

Hotelldrift, eiendom og kapitalforvaltning er de tre grunnpilarene i konsernet.

Disse områdene ivaretas av henholdsvis Choice Hotels Scandinavia, Home Properties og Home Capital, samt av morselskapet Home Invest.

Presenterer planer i dag

I dag inviterer Petter A. Stordalen til en presentasjon av sitt Home Invest. Stordalen har plassert forretningsaktivitetene i Home Invest, og ønsker for første gang samlet å presentere konsernet og prosjektene som skal rulles ut de nærmeste årene.

Under visningen vil Stordalen også presentere filosofien som verdiene skal forvaltes etter

Samtidig presenteres også selskapets helt nye hjemmeside.