scandic_logo
scandic_logo

Scandic satser på handicaprom

Scandic opplever økt etterspørsel etter handicaprom. Derfor intensiverer hotellkjeden ombyggingstempoet med tanke på rom for funksjonshemmede.

Publisert

Hotellkjeden Scandic har siden 2003 jobbet aktivt med å gjøre sine hoteller tilgjengelige for funksjonshemmede, men øker nå tempoet ytterligere.

Bare i 2008 kommer Scandic til å bygge over 100 nye handikaprom. Samtidig forbedres standarden for rommene med hev- og senkbare senger. Hensikten er å møte den økte etterspørselen, heter det i en pressemelding.

Er yrkesaktive

I dag har cirka 50 millioner mennesker i Europa en form for funksjonshemning. Antallet øker hele tiden, ikke minst fordi befolkningen i snitt blir eldre og eldre.

Stadig flere mennesker med funksjonshemninger er yrkesaktive, og stadig flere er ute og reiser, enten i jobbsammenheng eller på fritiden. For å møte den økte etterspørselen etter hotellrom for funksjonshemmede, bygger Scandic i 2008 over 100 nye handikaprom på eksisterende hoteller.

Også eldre drar nytte

- I dag har vi vanskelig for å innfri alle forespørsler vi får, både fra individuelle funksjonshemmede og fra ulike organisasjoner, og også fra eldre personer som har stor nytte av hjelpemidlene våre. Scandic har fått en rekke utmerkelser for tilgjengelighetsarbeidet sitt de siste årene, noe som antakeligvis har bidratt til å øke trykket på handikaprommene, sier Magnus Berglund, Scandics handikapambassadør.

Det var i forbindelse med Magnus Berglunds ansettelse sommeren 2003 at ideen om å tilby minst 10 prosent av den totale romkapasiteten som handikaprom, ble unnfanget.

93-punktsstandard

Dessuten utarbeidet Scandic en felles 93-punktsstandard for hotellene, med blant annet teleslynger, stokkholdere, blindeskriftinformasjon og vibrerende vekking/brannalarm. Alt av personale er også blitt kurset i tilgjengelighetsspørsmål.- For Scandics del er satsingen på tilgjengelighet en måte å virke for et bedre samfunn på, samtidig som det like mye handler om et konkurransefortrinn i markedet. Mange tror nok at handikaprom er sterile og kjedelige, men gjestene som har opplevd rommene våre foretrekker dem, ettersom vi har satset på både funksjon, størrelse og design, sier Magnus Berglund.

Scandic Asker

I høstens storsatsing bygges det flest nye handikaprom på Scandic Asker i Norge. Der er etterspørselen så stor at hotellkjeden har besluttet å bygge til en hel lengde med 33 nye handikaptilpassede rom.

Ut over de 100 rommene som nå bygges, tilkommer det ytterligere 300 rom de nærmeste årene. Disse bygges i de elleve nye hotellene som Scandic for tiden har under oppføring.

Pressemelding