Nofima signering Moskva nett
Nofima signering Moskva nett

Samarbeid mellom Nofima og russisk forskningsinstitutt

En ny, omfattende samarbeidsavtale mellom Norge og Russland baner vei for en rekke viktige forskningsprosjekter. Et av målene er å øke tilgangen på mat i en tid da det er knapphet. Avtalen er inngått mellom det norske forskningskonsernet Nofima og det russiske forskningsinstituttet VNIRO.

Publisert

- Vi forvalter sammen en hage i Barentshavet, som kan gi folk mer tilgang på sunn mat. For å oppnå dette må vi arbeide i fellesskap. Bilaterale avtaler som denne gjør at vi kan utvide samarbeidet med vår nabo i øst, sier Nofimas konsernsjef Ørjan Olsvik i en pressemelding.

Les også: Fra Matforsk til Nofima

Oppdrettsnæringen er et av satsingsområdene. Russland og Norge har store forventninger.

Billige sjømat

" - Ved å bruke alger som fôr kan vi både øke inntjeningen for produsentene og gi folk flest billigere sjømat. Oppdrett av skjell i tilknytning til fiskeoppdrett kan også gi store miljøgevinster, sier VNIROs direktør Boris Kotenjov.Samarbeidet gjelder forskningsprosjekter innen blant annet oppdrett, fiskehelse, økonomi og marked.

Nofima

Nofima er et nytt forskningskonsern som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. K

onsernet omfatter all virksomhet ved tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.

Pressemelding