Rica%20flagg
Rica%20flagg

Rica vil svanemerke sine hoteller

Torsdag 3. januar søkte Rica Hotels om å miljømerke 20 av sine hoteller med Svanen. Stiftelsen Miljømerking har aldri tidligere fått en så tykk bunke søknader samtidig, og kaller det en historisk offensiv fra hotellkjeden.

Publisert

- Det er første gang i vår historie at en bedrift har kommet med 20 søknader samtidig om lisens til å bruke miljømerket Svanen. Det er virkelig miljøhensyn i praksis når en så stor aktør i næringslivet ber om hjelp fra Svanen, sier Miljømerkings direktør Alvhild Hedstein.

Vil bli blant de beste

- Ved å søke om Svanen, vil Rica-hotellene etter hvert kunne dokumentere at de er blant de absolutt beste hotellene hva miljø angår, sier Hedstein.

For at et hotell skal få bruke Svanen, må det dokumentere at de bruker mindre vann, færre miljøskadelige kjemikalier og færre engangsprodukter. Hotellene må også vise at de håndterer avfallet sitt.

Fremfor alt skal et svanemerket hotell gjennomføre klimatiltak i praksis ved energieffektiv oppvarming og ventilasjon.

- Det å stanse veksten i verdens energiforbruk er en viktig forutsetning for å håndtere menneskeskapte klimaendringer, sier Hedstein.

Flere kommer

De 20 søknadene som kommer fra Rica i denne omgang, er bare de første i rekken. Konsernsjef Ole-Jacob Wold i Rica Hotels varsler flere søknader etter hvert. Kjeden har valgt Svanen fordi det sikrer uavhengig vurdering og fordi kravene skjerpes kontinuerlig.

- Vi har som ledd i vår miljøsatsing valgt å strekke oss mot de strengeste kravene i hotellbransjen, sier konsernsjef Ole-Jacob Wold.

På veien til svanemerkede hoteller må kjeden også stille nye og strengere krav til sine egne leverandører. For eksempel må alle som vasker sengetøy og håndklær ha den samme Svanen, mens de som leverer rengjøringsmidler må tilby hotellene praktiske doseringssystemer.

Den enkelte vil bidra

- Vi har heldigvis kommet så langt i miljødebatten her til lands at folk spør hva den enkelte av oss kan gjøre. Nå trenger ikke våre miljøbevisste gjester ha alle svarene på hva det betyr å sove i sengetøy uten skadelige kjemikalier og hva det betyr for miljøet at det står lokalmat på menyen. Svanen på døra samler svarene på disse og andre spørsmål, sier hotellkjedens miljøsjef Lise Sunsby.