Rica Hell Hotel
Rica Hell Hotel

Rica Hell Hotel med sterk økning

2008 ligger an til å bli nok et rekordår for Rica Hell Hotel i Stjørdal, som har økt omsetningen med 55 prosent på to år.

Publisert

Hotellet har brukt 100 millioner kroner på 132 nye rom, ny konferansesal og ny lobby. Nå ser det ut til at utbyggingen gir avkastning.Før utbyggingen i 2005 var omsetningen på 80 millioner kroner.

I fjor nådde hotellet en omsetting på 125 millioner kroner, og i inneværende år er det budsjettert med en økning på ytterligere ti millioner kroner i omsetning.80 000 romdøgn

Hotellet har aldri hatt så mange bookinger ved inngangen til et nytt år som nå.- Vi skal ha 80 000 romdøgn i år; allerede har vi booket omtrent halvparten av dette. Flere nasjonale konferanser legges til vært hotell, blant annet NHO-konferanse i juni og en politikonferanse i høst, gjør at utsiktene er svært gode for 2008, sier hotelldirektør Bjørgvin Thorsteinsson til Adresseavisen. Vil bygge mer Hotelldirektøren vil ikke stoppe her. Nå vil han ha en ny gigantsal for å øke mer. Han vil bygge et amfi mellom de to bygningene som er der fra før, som skal bli en konferansesal som kan ta 1000 personer - 200 mer enn den nåværende storsalen.

Trenger storsal

Thorsteinsson mener at en ny storsal må til for å skjerpe konkurransen med Gardermoen og få flere til å velge Trøndelag. Det gjenstår å se om han får klarsignal for videre utbygging av KLP Eiendom, som for ett år siden kjøpte storhotellet ved flyplassen for 400 millioner kroner fra Kjell Adserø.