Ingunn Jordheim
Ingunn Jordheim

Økt salg av økologisk vin

Tall innhentet fra Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) viser at salget av økologiske viner i fjor økte med 67 prosent. Totalt ble det i 2007 solgt over 264 000 liter med økologisk svakvin i Norge. Statistikken fra VBF omfatter både Vinmonopolet og serveringssteder, og viser spesielt sterk vekst på serveringsstedene.

Publisert

Statistikken som er utarbeidet av Focus Wines for Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), viser at salget av økologiske viner nå øker med rekordfart. Bare i løpet av 2007 økte salget av økologisk vin med over 100.000 liter sammenlignet med året før.

- Norske forbrukere blir stadig mer interessert i økologiske viner og flere produkter kommer nå ut på det norske markedet. Vi forventer derfor at salget av økologisk vin vil fortsette å øke i årene som kommer, sier generalsekretær Ingunn Jordheim i VBF.

På tross av veksten i salget av økologiske viner, utgjør produktgruppen pr. i dag ikke mer enn 0,42 prosent av det totale salget av vin i Norge.

Sterk vekst på serveringsstedene

Salgstallene for 2007 viser at interessen for økologiske viner er raskest økende blant gjestene på norske serveringssteder.

- I 2007 økte salget av økologisk vin til norske serveringssteder med 75 prosent. Totalt ble det solgt rundt 17 000 flasker med økovin til norske barer og restauranter i året som gikk, sier generalsekretær Ingunn Jordheim i VBF.

Det er først og fremst økologiske rødviner som selges i Norge. Fordelt på kategorier innenfor økologisk vin, ble det i 2007 solgt 238 000 liter rødvin, 25 000 liter hvitvin og 2000 liter musserende vin.

Vinmonopolet har vin laget på økologiske druer som fokusområde i mai i år.

Salg av økologisk vin - tall i 1000 liter.

Produkt

2000

2006

2007

Rød

2 805

142 815

237 622

Hvit

324

11 906

24 970

Musserende

-

1 994

1 939

Fruktvin

-

-

391

Totalt:

3 129

156 714

264 923

Kilde: Focus Wines / VBF

Om statistikken

Horeca-statistikken er basert på frivillig innrapportering fra logistikkselskapene samt Vinmonpolet, og dekker leveransene til serveringssteder (HoReCa) med bevilling. Statistikken er utarbeidet av Focus Wines AB på oppdrag av VBF. Statistikken inkluderer også salg til serveringssteder gjennom Vinmonopolet. Statistikken er eksklusiv for VBFs medlemsbedrifter.