Biff1
Biff1

Mangel på norsk kjøtt

Det er stor mangel på norsk lammekjøtt og oksekjøtt. Og verre skal det bli. Underskuddet på norsk kjøtt blir dobbelt så stort de nærmeste årene, varsler Norsk Landbrukssamvirke.

Publisert

- I år kommer vi til å mangle 10 000-12 000 tonn kjøtt fra storfe, sau og lam for å dekke etterspørselen. De nærmeste tre-fire årene vil underskuddet øke til om lag 20 000 tonn. Det utgjør hele 20 prosent av den norske produksjonen, sier styreleder Harald Mork i Norsk Landbrukssamvirke. Han er også styreleder i Nortura, morselskapet til Gilde og Prior.

Mangelen på norske råvarer blir drøftet på Norsk Landbrukssamvirkes konferanse i Stjørdal 17. og 18. januar.

Vil ha flere kjøttbønder

Norske bønder har i flere år produsert for lite kjøtt i forhold til etterspørselen. Men nå er situasjonen i ferd med å bli akutt.

- Etterspørselen etter oksekjøtt og lammekjøtt har økt så mye de siste årene at produksjonskapasiteten er sprengt. Det kan ta flere år før vi igjen kan tilby nok norsk kjøtt, sier Mork.

Tiltak

Landbrukssamvirket drøfter nå hvilke tiltak som må settes i verk for å få flere bønder til å starte med kjøttproduksjon.

- Men uansett vil det ta lang tid for bøndene å legge om produksjonen. Det innebærer at vi de nærmeste årene må importere mye mer oksekjøtt og lammekjøtt enn det vi har vært vant til, sier Harald Mork.

Ikke nok melk?

Det produseres nok norsk melk i år, men Landbrukssamvirket følger nøye med på utviklingen.

- Det er ingen umiddelbar fare, men jeg er usikker på om vi vil ha nok melk om to-tre år, sier Mork.

Han frykter at den økte importen vil ødelegge Landbrukssamvirkets merkevarer.

- Landbrukssamvirket er en bondeeid industri som er basert på norsk råstoff.

Vi vet at norske forbrukere foretrekker å spise mat som er produsert i Norge og at de legger stor vekt på å vite hvor maten kommer fra.

Harald Mork frykter at den økte importen kan true arbeidsplasser i kjøttindustrien her hjemme fordi mye av importen vil komme som ferdigvare.

Newswire