Matforsk1 - nett
Matforsk1 - nett

Hygienekursing for småskalaprodusenter

For å få enda sterkere oppmerksomhet på hygiene hos småskala matprodusenter har Innovasjon Norge engasjert Matforsk til å utarbeide en ny opplæringspakke. Den faglige delen av opplæringen er drøftet med Mattilsynet og arbeidet med opplæringspakken er nå sluttført.  

Publisert

Pakken består av et kurstilbud basert på presentasjoner utarbeidet av Matforsk, samt plakaten 5 nøkler til tryggere mat.

Kurs og plakat

Kurset gir en grundig innføring i gode hygienerutiner og gir innspill til hvordan små matprodusenter skal oppnå kontroll og styring på kritiske punkter for å sikre trygg mat. Det nye Hygieneregelverket som kommer i 2008, med større krav til system og dokumentasjon, blir også gjennomgått.

Plakaten er utviklet av WHO og oversatt etter avtale. Opplæringen vil skje i regi av Kompetansenavene og målgruppen er først og fremst småskalaprodusenter.

Gode rutinerDet første opplæringstilbudet ble arrangert på Mære Landbruksskole 22. januar, der 30 personer deltok. De var i hovedsak småskala matprodusenter, og de fleste av dem osteprodusenter fra Trøndelag. Kurset vil utover vinteren og våren bli tilbudt andre matprodusenter i resten av landet også.

Du finner mer om kurstilbudet på www.mattnett.no

Kilde: Matforsk