Friele logo
Friele logo

Kaffehuset Friele blir klimanøytral

Kaffehuset Friele investerer i ny gassfyrt kaffebrenner og reduserer klimautslippene sine i Norge med om lag 30 prosent. I tillegg anskaffer Kaffehuset Friele 2000 klimakvoter i Brasil og Kenya, som tilsvarer CO2-utslippet i Bergen.

Publisert

- Kaffehuset Friele er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne energieffektive løsninger innen våre arbeidsområder. Kaffehuset Friele ønsker å tilby norske forbrukere så miljøvennlig kaffe som mulig, sier administrerende direktør Olav Munch.

CO2-utslipp og klimanøytralitet

I 2008 har Kaffehuset Friele beregnet sitt eget klimaregnskap. Dette viste et gjennomsnittlig utslipp per kg kaffe på 0,75 kg. CO2. Regnskapet viste også at Frieles virksomhet i Norge medfører et årlig utslipp på ca. 2000 tonn CO2. Gjennom egne tiltak planlegger Friele å redusere dette utslippet med 500 tonn CO2. Dette skal gjøres ved å bytte ut oljefyrt kaffebrenning med gassfyrt kaffebrenning, redusere eget transportbehov og gjennom andre enøk-tiltak.

Klimakvoter

I tillegg har Kaffehuset Friele valgt å gjøre de gjenstående utslippene CO2 nøytral. Dette gjøres gjennom kjøp av FN-godkjente klimakvoter av typen CER (Certified Emission Reduction) som stammer fra et

småskala elvekraftverk i den brasilianske delstaten Rio Grande do Sul. Prosjektet er godkjent av FN som et såkalt CDM (Clean Development Mechanism)-prosjekt og er dermed registrert i FNs prosjektregister. Gjennom dette prosjektet finansierer Friele utslippsreduksjoner tilsvarende 1500 tonn CO2.

Samarbeid med Kirkens Nødhjelp

I tillegg har Kaffehuset Friele inngått et samarbeid med Kirkens Nødhjelp som bygger opp et veldig spennende prosjekt i Kenya hvor det tilrettelegges for at lokale bønder får dyrke sin egen biodiesel.

Dette gir både ekstrainntekter til lokalbefolkningen og reduserer utslippet av CO2 ved at man erstatter importert diesel med egenprodusert biodiesel. Prosjektet er et godt eksempel på bærekraftig utvikling som samtidig gir en klimagevinst. Den årlige utslippsreduksjonen er på om lag 1000 tonn CO2.

Friele har gått inn og delfinansierer prosjektet ved å kjøpe klimakvoter tilsvarende 500 tonn CO2 og er dermed en særdeles viktig bidragsyter for å realisere prosjektet. Prosjektet er fremdeles i utviklingsfasen og tilfredsstiller alle krav til et bærekraftig klimareduserende prosjekt. Prosjektet vil bli godkjent av Gold Standard Foundation i Sveits, som anbefales av miljøvernorganisasjoner som for eksempel WWF.

Satser på klima i nedgangstider

- Vi har brukt dette året til å kartlegge våre utslipp og hvilke tiltak som vil være mest hensiktsmessig. Det vi gjør nå kombinerer både egne tiltak lokalt og bidrag til CO2-reduksjon i to av de landene vi kjøper råkaffe. Vi synes dette er en god kombinasjon og et godt skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Olav Munch. - Samtidig synes vi det er viktig å holde trykket opp, selv i disse krisetider.

Pressemelding