Fisk i Femundsmarka1 nett
Fisk i Femundsmarka1 nett

FHF vil bidra til å utvikle Nofima

Styrene i forskningsfondet FHF og forskningskonsernet Nofima har godkjent en avtale som skal regulere samarbeidet mellom de to virksomhetene. Avtalen legger til rette for samarbeid om fornyelse, omstilling og verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæringen.

Publisert

Avtalen vil tre i kraft umiddelbart, og innebærer at Nofima blir en sentral samarbeidspartner for FHF.

- Avtalen og samarbeidet med Nofima gir mulighet til å innrette arbeidet med forskning og utvikling (FoU) etter næringens behov, sier FHFs styreleder Rolf Jørn Karlsen.

- Næringen er avhengig av forskere som både har sterk næringsforståelse og faglig spisskompetanse, understreker Karlsen. - FHF og Nofima vil samarbeide om større, næringsrettede satsinger, og FHF vil bidra til å utvikle Nofima som FoU-leverandør til næringen. Dette vil øke næringens tilgang på forskningskompetanse og bidra til nytenkende forskning på næringens premisser.

Imøteser sterkere næringsinnflytelse

- For Nofima er dette en viktig milepæl, sier Ørjan Olsvik, konsernsjef i Nofima.- FHF er en sentral samarbeidspartner for oss. Deres kjennskap til næringen, og de fora de har etablert for å sikre næringens innflytelse på forskningsinnsatsen, vil være en stor ressurs for oss. Nofimas rolle og mål er å være næringens viktigste samarbeidspartner innen forskning og utvikling, og denne avtalen danner et godt utgangspunkt for at vi skal nå det målet.

Næringsdefinerte prosjekter

Det strategiske samarbeidet som nå etableres, skal ivareta Regjeringen og Stortingets intensjoner i forbindelse med opprettelsen av Nofima. Tildelingen av midler skal være styrt av FHF på vegne av næringen gjennom næringsdefinerte prosjekter med utgangspunkt i FHFs strategiske handlingsplaner.