Edelløk Olaf_Holm
Edelløk Olaf_Holm

Satser på enda flere Spesialitet-produkter

126 matspesialiteter fra 37 bedrifter. Det er status for Spesialitet-merkeordningen så langt i år. Spesialitet-ansvarlig Arne Sverre Modahl i KSL Matmerk håper å kunne nå 150 godkjente Spesialitet-produkter i løpet av 2008.

Publisert

Skjåkpølse, Jærost og Edel-løk er eksempler på tre produkter som i år har fått Spesialitet-godkjenning fra KSL Matmerk. Dermed er antallet Spesialitet-merkede produkter kommet opp 126. De godkjente Spesialitet-produktene spenner over hele spekteret av norsk mat, og omfatter både sjø- og landbaserte produkter.

Ytterligere 20 nye godkjente matspesialiteter er målet Spesialitet-ansvarlig Arne Sverre Modahl setter for høstens arbeid med Spesialitet-merkeordningen. Lykkes målsettingen vil tallet på Spesialitet-godkjente produkter være nærmere 150 ved utgangen av året.

Voksende antall

- Vi er fornøyd med utviklingen. I tillegg har vi i prosess flere spennende produkter, inkludert nyskapninger, forteller Modahl.Samtidig som nye produkter kommer inn er det også produkter og produsenter som velger å gå ut av Spesialitet-ordningen.- Det er ikke unaturlig at noen bedrifter melder seg ut av en ordning som denne. Spesialitet-merkingen er en frivillig ordning som produsentene i varierende grad og avhengig av ambisjoner i markedet vil se nytten av. Det vil derfor alltid være en viss dynamikk i et slikt system. Vi ser imidlertid at det er et voksende antall matprodusenter som vil være med i ordningen, sier Modahl.

Muligheter

Interessen for spesiell mat og matopplevelser har lenge vært voksende. Forbrukerne har også vist seg ekstra betalingsvillige for spesielle matprodukter. Arne Sverre Modahl tror ikke at de økonomiske svingningene vi nå opplever vil innvirke i særlig stor grad på denne utviklingen.- De som har gode produkter, holder kvalitet og har en historie vil fortsatt ha gode muligheter for vekst. Vi opplever nå også at yngre forbrukergrupper får øynene opp for de mer spesielle norske matopplevelsene, sier Modahl.

Økt søkelys på matspesialiteter

Også matvarekjedene har økende fokus på den mer spesielle og lokalproduserte maten. - Samtidig ser vi en økende satsing på norsk matkultur som del av utviklingen av norsk reiseliv. Rica-kjedene har eksempelvis valgt å sette norsk mat på menyen i flere av hotellrestaurantene sine, og de vurderer nå å utvide dette konseptet videre. Dette er en utvikling som gir muligheter for bedre samarbeid mellom reiselivsaktørene og matprodusentene, noe som bør kunne gi utviklingsmuligheter for begge, fastslår Arne Sverre Modahl i KSL Matmerk.

Vidt spekter av matprodukter

På listen over godkjente matspesialiteter pr. august i år finnes blant et vidt spekter av produkter aronia saft og syltetøy, eldhusrøykt pinnekjøtt, Røroskake, Gangstad Camenbert og spekepølse av hjort med cognac - for å nevne noen.

Stiftelsen KSL Matmerk ble formelt opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007, og har som formål å skape preferanse for norskprodusert mat. Det skal skje gjennom arbeid med kvalitetsstyring, kompetanse og synliggjøring av norske konkurransefortrinn og opprinnelse overfor matprodusenter, handel og forbrukere.

Spesialitet-merket blir gitt norske matprodukter som oppfyller og kan dokumentere bestemte kvalitets- og spesialitetskrav. Merkeordningen har som mål å løfte fram spesielle norske matprodukter og nyvinninger, og på den måten bidra til økt matmangfold, matproduksjon og lokal og regional næringsutvikling.

Edel-løk fra Hom Gård har fått Spesialitet-godkjenning i år.

KSL Matmerk