Rica Hell Hotel2
Rica Hell Hotel2

Rica Hell Hotel: Har klokkertro på IA-avtalen

Endring av arbeidsrutiner, egen trykkmassør og muligheter for individuell tilrettelegging ga fornøyde ansatte og redusert sykefravær på Rica Hell Hotel.

Publisert

Hotellbransjen er en tøff bransje. Det er tunge løft, travle dager, og krevende kunder. Og midt i det hele; alltid et smilende fjes til gjestene. Sånt koster. Det merket direktør Bjørgvin Thorsteinsson ved Rica Hell Hotell ved Værnes flyplass i Nord-Trøndelag.

I 2004 var sykefraværet høyt (ca. 13 prosent), og mange av de ansatte slet med store slitasjeskader. Da bedriften skrev under IA-avtalen tok direktøren en beslutning.

- Jeg bestemte meg for å ta et løft og sette dette arbeidet inn i et langtidsperspektiv. Flere sammenfallende hendelser førte til at Rica Hell har lyktes.

Bedriftshelsetjeneste for hotellbransjen

Samtidig med avtalen skiftet de også bedriftshelsetjeneste som har hotellbransjen som spesialitet. I tillegg var en entusiastisk IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret også med å skape engasjement i starten. - Vårt mål ble å unngå arbeidsrelatert sykefravær. Vi kan ikke gi folk jobber som gjør at de blir syke! Og for å komme i mål ble vi nødt til å gå gjennom alle arbeidsgruppene ved hotellet for å avdekke svakheter og styrker, sier Thorsteinsson.

Resepsjonen først ute

- Mitt første prosjekt dreide seg om resepsjonsområdet, sier han videre, og peker ned på den halvrunde disken i marmor.Mange av de lengste og de korteste jentene hadde ryggplager fordi terminalene ikke passet dem. Vi fikk tilskudd for å tilrettelegge slik at terminalene lett kan heves og senkes. Dette ble en suksess og det puffet vi trengte for virkelig å komme i gang.Husøkonom Anne Brennås gikk gjennom hele sin avdeling med rundt 30 ansatte. Her jobber det mange eldre arbeidstakere som har gjort den samme jobben i mange år. - Vi endret på alt av metoder; for eksempel fra våt til tørr mopping, samt til fiberkluter og sprayflasker. To og to rer senger, og alt sengetøy kastes alt i en tralle som trilles rundt - ikke mer sleping på tøysekker. Bare det ga en stor nedgang i sykefraværet vårt. Og i 2007 hadde vi så vidt jeg vet ikke arbeidsrelatert fravær.

Dyktige ledere

Rica Hell Hotell fikk i vår IA-prisen i Nord-Trøndelag. Blant annet for sitt fokus på ledere. - Hos oss er lederne operative, de er ute på huset og er i tett dialog med sine folk. Og de er dyktige til å tenke forebyggende og ta problemene når de kommer. De er også flinke til å støtte hverandre, sier Bjørgvin.

- Jeg pleier å si at det kun er én administrativ stilling på dette hotellet, og det er min.Essensen i hotellnæringa er fornøyde gjester. Men det er et mangehodet troll å tilfredsstille. Det er mer angripelige å pleie de ansatte.- Min filosofi er at når de ansatte er fornøyde, er glade, har overskudd og energi, så vil det smitte over på gjestene, og de vil bli fornøyde. Miljøundersøkelser internt i Rica kjeden viser at Hell gjør det svært bra. Tilbakemeldingen fra gjestene er svært gode, og her ligger Rica Hell helt i tet i kjeden.

Egen trykkmassør

Idémøter mellom BHT, avdelingsledere og IA-rådgiveren ga også resultater. - Vi slet med at både servitører, stuepiker og bookingpersonalet hadde symptomer på vonde skuldrer og rygg, og vi visste jo hvor mange som var avhengig av fysioterapi med jevne mellomrom. Og de stresset med å finne tid til å dra til behandling, som ofte må gjøres i arbeidstida, og da går det fort en time eller to, sier direktør Thorsteinsson. Som et prøveprosjekt ansatte hotellet like godt egen trykkmassør. Dette for at de som hadde behov for behandling kunne dra en etasje opp istedenfor inn til sentrum. Monika Skaugen er en av dem som har benyttet seg av dette tilbudet.

- Jeg hadde ikke vært i jobb i dag uten dette, sier hun. I tillegg har jeg kunnet jobbe i sakte fart uten å bli sykmeldt, men inngått avtale om hva jeg kan gjøre. Dette har også vært med å holde meg i jobb, sier hun. - Du kan godt si at vi har tatt unna sykehuskøen, sier Thorsteinsson.

Idébanken