Sør Arena2
Sør Arena2

Hotell ved Sør Arena

Sør Arena i Kristiansand kan få et 17 etasjers hotell som nærmeste nabo. Rasmussengruppen, som eier en stor del av Start Toppfotball, vurderer mulighetene for å bygge et høyt, slankt hotell med konferansesenter, serveringstilbud, selskapslokaler og spasenter i området.

Publisert

Regiondirektør i NHO Reiseliv, Elin Eftevaag, stiller seg positiv til et slikt hotell like ved Starts hjemmebane.

Om lag 17 etasjer

Rasmussengruppen, som eier 38 prosent av Start Toppfotball, er nå klar for å gjøre noe med den såkalte høyhustomta.

Tomta er godkjent for et bygg på 10 000 kvadratmeter, noe som tilsvarer om lag 17 etasjer.

Et konsulentselskap undersøker denne sommeren om det finnes kundegrunnlag for nytt hotell i Kristiansand.

Dersom undersøkelsene viser at kundegrunnlaget finnes, er sjansene store for at det søkes om å få omregulert tomta til hotelldrift.

Attraktiv tomt

Rasmussengruppen eier i dag rundt halvparten av næringslokalene i Sør Arena. Dette utgjør om lag 11 000 kvadratmeter, og lokalene er utleid. Ledelsen i selskapet mener høyhustomta ved siden av arenaen er en attraktiv tomt på grunn av nærhet til sentrum og sjøen, og at området er i stor utvikling, melder Fædrelandsvennen.