Matforsk1 - nett
Matforsk1 - nett

Matforsk markerer seg

Matforsk markerer seg mer og mer - også internasjonalt.

Publisert

Den vitenskapelige produksjonen er høy, og i fjor fikk Matforsk godkjent 81 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. Instituttet satser videre på å styrke sin posisjon også internasjonalt, og deltar nå i 20 EU-prosjekter. Det er et per tre forskerårsverk, og mer en ti ganger snittet på universitetene i Norge. Andelen er også høy i europeisk sammenheng også for rene forskningsinstitutter.

For tiden holdes det på med fire nye EU-søknader.

Hjemmesiden brukes flittig av både norske og utenlandske brukere.

Mange prosjekter

Matforsk fokuserer på sin rolle som forskningspartner for matindustrien, og fikk i 2006 innvilget 37 ny prosjekter finansiert av blant andre Norges Forskningsråd, EU, Nordic Innovation Centre (NICe) og Innovasjon Norge. Prosjektene bygger på kompetanse og kunnskap fra Matforsks basisprosjekter, som finansieres av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

I fjor ble det foretatt betydelige oppgraderinger av instituttets mikrobiologiske laboratorium, og Matforsk har i dag et klasse 3-laboratorium der det kan gjennomføres avanserte forsøk i industriell pilotskala, blant annet på patogene bakterier.

Mer grønt og fisk

Forskningsdirektør Einar Risvik uttaler i årsmeldingen at han tror grøntkonsumet vil bli fordoblet i løpet av de neste årene. Det vil ikke skje i form av rå gulrøtter, men vi vil komme til å se en stor økning i bearbeidede produkter. Med tanke på det samme helseaspektet tror han også at kjøttindustrien vil gå tyngre inn i fiskeindustrien fordi folk kommer til å spise mindre rødt kjøtt. Kjøttindustrien har anleggene og logistikken på plass, og også kapasiteten for å håndtere fisk på forsvarlig måte.

- Det eneste nye de må gjøre, er å kjøpe nye råvarer, skriver Risvik.

Lokaler på Ås

Matforsk, som holder til på Ås, hadde i fjor en totalomsetning på drøye 129 millioner kroner mot 124,2 millioner kroner i 2005. Selskapet hadde i 2006 155 ansatte som i alt utgjorde 141 årsverk. Flesteparten av de ansatte er kvinner (70 prosent).

Det er Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning som eier Matforsk.

(Kilde: Matforsks årsmelding 2006)