Energidrikk XL2
Energidrikk XL2

Flommer over av koffeindrikker

Hell. Pitbull. Killer. Det er de heller skremmende navnene på noen av de koffeinsterke energidrikkene som det nå flommer over av på det globale markedet.

Publisert

I Norge er det importørenes og selgernes ansvar å ikke formidle eller selge energidrikker som overskrider den lovlige mengden koffein eller kinin. Når mengden overskrider det tillatte, blir det klassifisert som et legemiddel.

- Det hele er regulert i forskriften om aroma i næringsmidler (punkt 14.1.4). Vi tar kun stikkprøver, og det er importørenes ansvar å holde seg til reglene. Når det gjelder drikker som i tillegg inneholder vitaminer og mineraler, må den derimot godkjennes av Mattilsynet, sier Gyrd Omholt Gjevestad, rådgiver i seksjon omsetning i Mattilsynet.

150 mg koffein

I forskriften heter det at det er forbudt å selge energidrikker med over 150 milligram koffein per liter drikke. I drikker som frembys som egnet til bruk ved krevende fysiske anstrengelser er det ikke tillatt å tilsette koffein i det hele tatt (jfr. forskrift av 1. mars 1993 nr. 196 om drikker til bruk ved krevende fysiske anstrengelser).

Det er heller ikke lov å selge energidrikker som inneholder mer enn 100 milligram kinin per liter drikke.

Hvis energidrikken i tillegg inneholder vitaminer og mineraler, skal den imidlertid godkjennes av Mattilsynet.

Kommer for fullt

På verdensmarkedet intensiveres markedsføringen, og det kryr av nye produkter. På Anuga-messen i Køln nylig ble det presentert over 50 nye drikker, som blir betegnet energidrikker.

Mange av dem inneholder langt mer koffein enn det som er lovlig i Norge, og foruten at de blir markedsført som sportsdrikker blir de også solgt i barer og restauranter, som blandevann til for eksempel vodka.

Power Cola, eller Jolt Cola som den blir solgt som, var en av de første energidrikkene på markedet i USA. Den har en bitter og sterk colasmak. Og blir markedsført som en sterk koffeindrikk.

De som skal være våkne

- Power Cola har den vært på markedet i over 20 år, og var med det en av de første energidrikkene på markedet av dem vi kjenner i dag. I tillegg er vi nå representert i Tyskland, Nederland, Sveits, Irland, Sverige og Finland, forteller Ina Hellrung og Katja Esser i selskapet Wetplanet Beverages.

En boks på 0,33 liter inneholder like mye koffein som en sterk espresso, omtrent det dobbelte av hva en vanlig Coca-Cola.

- Hvem er målgruppene?

- Unge og aktive folk. Folk som arbeider om natten. LAN- og nettverkstilstelninger. Hvis du føler deg trøtt på jobben, eller er på vei hjem fra jobb og føler for en oppkvikker. Det er rett og slett en drikk for dem som av eller annen grunn må holde seg våkne, svarer Ina Hellrung.

Strengt i Norge

En av drikkene det har hersket stor strid om i Norge er Red Bull, som markedsføres i store deler av Europa som en energidrikk. Her til lands er den ulovlig å selge fordi den inneholder altfor store mengder koffein.

En importør søkte Mattilsynet om dispensasjon fra lovverket som forbyr salg av produktet, men Mattilsynet var ikke i tvil da de avslo søknaden.

Helserisiko

I tillegg til store mengder koffein inneholder Red Bull i likhet med mange andre energidrikker også stoffene taurin og glukuronolakton. Mattilsynet kan ikke utelukke at noen av stoffene utgjør en helserisiko ved større inntak, og valgte derfor å være føre var.

Det er spesielt barn og gravide som frarådes å drikke Red Bull. Store mengder koffein kan gi kvalme, søvnproblemer og nedsatt appetitt, og barn oppfattes som nervøse.

I våre naboland, deriblant Sverige, selges Red Bull fritt.

Noen få merker, som blant annet Battery, produseres spesielt for Norge, og de boksene som er i salg her i landet, er tilpasset norsk regelverk.