Hotellrom
Hotellrom

Fire prosent flere hotellovernattinger

I perioden januar til september var det 14,9 millioner overnattinger ved norske hotell, en vekst på fire prosent sammenlignet med det samme tidsrommet i fjor.

Publisert

Sterk norsk økning

Norske hotellovernattinger økte med fire prosent (fra 10,0 til 10,4 millioner), mens tallet på utenlandske overnattinger steg med tre prosent (fra 4,3 til 4,5 millioner) i disse ni månedene, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Størst økning i utenlandsmarkedet i perioden hadde Nederland som gikk opp med hele 13 prosent (fra 260 000 til 295 000 hotellovernattinger).

De svenske hotellovernattingene økte med fem prosent fra 435 000 til 458 000. Den tyskme andelen hotellovernattinger gikk ned med fem prosent i perioden januar til september.

Oppgang for hotellene

Tallet på hotellovernattinger i september økte med tre prosent sammenlignet med i fjor. Norske hotellovernattinger økte med to prosent, mens tallet på de utenlandske steg med hyggelige fire prosent.

Av de store utenlandske markedene steg de svenske overnattingene med hele 16 prosent, mens de tyske, som utgjør den største delen av utenlandsmarkedet, gikk ned med 20 prosent.

Tallet på overnattinger på campingplassene økte med 10 prosent, fra 425 000 til 467 000. Hyttegrendovernattingene gikk opp fra 82 000 til 90 000, en vekst på 11 prosent fra september i fjor.

Flest yrkesovernattinger

Sammenlignet med september i fjor gikk tallet på yrkesovernattinger på hotellene opp fra 620 000 til 677 000, en økning på ni prosent.

Kurs- og konferanseovernattinger hadde en liten økning med en prosent.

Ferie- og fritidsovernattinger gikk ned fra 631 000 til 609 000 overnattinger, en nedgang på fire prosent.

Høyest rombelegg

Størst utnyttingsgrad i september 2007 hadde Oslo med 86,1 prosent av de utleide hotellrommene. Bergen hadde en utnyttingsgrad på 83,4 på rom, mens Haugesund hadde et rombelegg på 81,6 prosent.