Thon hotels
Thon hotels

Thon Hotels blir samarbeidspartner for norsk fotball

Norges Fotballforbund og Thon Hotels inngår et langsiktig samarbeid som gjør Thon Hotels til en viktig samarbeidspartner for norsk fotball. Dette innebærer blant annet at landslaget for herrer bytter til Thon Hotel Bristol og kvinnelandslaget får base på Thon Hotel Opera.  

Publisert

Thon Hotels blir også hovedsamarbeidspartner for det nye kvinnefotballprosjektet som skal løfte Toppserien for kvinner.

Avtalen vil gi viktige bidrag til norsk fotball generelt og kvinnefotballen spesielt. Denne avtalen vil bidra til å styrke den økonomiske forutsigbarheten for klubbene i Toppserien for kvinner, noe som igjen vil bidra til en positiv organisatorisk og sportslig utvikling i klubbene.

Støtte idretten

- Thon Hotels ønsker å bidra til norsk idrett og norsk fotball spesielt da vi ser at vi har mange felles verdier. Vi ønsker å støtte en idrett som favner alle samfunnslag og ulike aldersgrupper og som bidrar til engasjement og gode opplevelser, sier Morten Thorvaldsen, administrerende direktør i Thon Hotels.

Kvinnefotball

Thon Hotels blir hovedsamarbeidspartner for Toppserien for kvinner

NFF satser stort på å løfte kvinnefotballen med investeringer på ca. 270 millioner kroner over en fem års periode. Av dette går ca. 200 millioner til Kvinnefotballprosjektet, som skal løfte og utvikle Toppserien for kvinner. Kvinnefotball har et stort potensial, både som utøveridrett og som publikumssport og Thon Hotels blir en viktig bidragsyter til denne satsingen.

- Hotellbransjen er en bransje som tradisjonelt har en høy kvinneandel. I Thon Hotels har vi mange kvinnelige ledere og ansatte og det føles naturlig å bidra ekstra til kvinneidrett, sier Thorvaldsen.

Stort behov

- Jeg er veldig glad for at vi har fått Thon Hotels som samarbeidspartner på hotellsiden, sier Karen Espelund, Generalsekretær i NFF. Norsk fotball har et stort behov for hotellovernattinger, og jeg er sikker på at Thon Hotels vil ivareta disse behovene på en utmerket måte. Jeg er spesielt fornøyd med at Thon Hotels går tungt inn i vårt arbeid med å forbedre rammevilkårene for Toppserien for kvinner, sier Espelund.

Thon Hotel Ullevaal stadion ferdig i 2009

Thon Hotels satser også offensivt på nye hotell og åpner Thon Hotel Ullevaal stadion i løpet av 2009.

Hotellet vil ha direkte tilknytning til Ullevaal stadion slik at man kan gå tørrskodd fra hotellet til tribunen og ha tilknytning til UBC kurs og konferansefasiliteter. Hotellet får 144 rom og vil inngå i Thon City konseptet.