Best-Western_Hege-Ramm
Best-Western_Hege-Ramm

Vil vokse i Norge

Best Western er ikke store nok i Norge. Bare 14 hoteller er per dags dato tilknyttet verdens største hotellkjede, og det er verken ledelsen i Norge eller internasjonalt fornøyd med.

Publisert

- Vi er inne i en kritisk fase, og kan ikke ha færre hoteller enn det vi har i dag. Vi har derfor en erklært målsetting om å ha 30 hoteller i Norge i 2010. Vi trenger flere gode medlemshotell, og har plukket oss ut destinasjoner, i første rekke byer, der vi ønsker å være til stede. Det er i byene vi tror at vi raskest kan tilføre mulige medlemshotell trafikk, forteller daglig leder for Best Western i Norge, Hege Ramm.

Kjedens hotell i de største norske byene kan vise til veldig høyt belegg de siste årene, og mye skyldes utenlandske gjestedøgn.

Generasjonsskifte

En av årsakene til at hoteller har falt fra i løpet av årene, er at kjeden har gjennomgått et aldri så lite "generasjonsskifte". Mange Best Western-hotell var familieeide bedrifter, og når nye har overtatt, er de solgt til de eierintegrerte kjedene.

- Det er vår største utfordring, men med merkevarenavnet Best Western mener vi å ha de rette forutsetningene for å lykkes også her til lands, mener Ramm.

Av en eller annen grunn har kjeden fått det til i Sverige (65 hoteller), men har slitt med å få fotfeste i de andre nordiske landene.

- I vår strategiplan fram mot 2010 henvender vi oss derfor til privateide og -drevne hoteller som enten står alene, eller som ikke er så fornøyd med det samarbeidet de er i per dags dato. Vi er inne i en langsiktig prosess der vi har en systematisk rekrutteringsplan. Vi skal blant annet bli mye tydeligere på hva Best Western som kjede kan bety for et hotell, sier Ramm.

Reservasjonssystem

Ramm ramser opp flere grunner til at Best Western bør være en attraktiv kjede å være medlem av:

Vi er blant de billigste hotellkjedene å være medlem av i Norge, og medlemshotellene eier Best Western Hotels DA.

Det er en hotellkjede med et meget godt merkevarenavn i reiselivsbransjen.

Vi har et veldig godt reservasjonssystem (www.bestwestern.com), som er i stadig utvikling. Det genererer stor trafikk til våre allerede eksisterende hotell i Norge.

- Denne måten å kommunisere på er blitt et "must" for Best Western og det brukes mye ressurser på å gi den reisende et så godt tilbud som mulig på nettet. Vi skal rett og slett være best på nettet, sier Ramm

Sentrale avtaler tilfører hotellene gjester året rundt. Vi har dessuten nylig inngått en samarbeidsavtale med SAS Euro Bonus som gir tilgang til tre millioner EuroBonus-medlemmer verden rundt. Kjeden har dessuten lojalitetsprogram GCCI (Gold Crown Club International).