Fleischers Hotel
Fleischers Hotel

Solid økning for Fleischer`s

Fleischer's Hotell på Voss hadde lavere belegg, men det tradisjonsrike vossahotellet økte likevel overskuddet med nesten 60 prosent i fjor.  

Publisert

Hotellet med røtter tilbake til 1889 fikk i fjor et overskudd før skatt på 2,1 millioner kroner.

- Dette skyldes et felles løft. Vi har nå et godt innarbeidet og effektivt team av nøkkelpersoner, sier Knut Kettermann, som snart har vært hotelldirektør i tre år, til Bergens Tidende.

Årsaken til den sterke økningen er at selv om inntektene falt noe i fjor, klarte hotellet å kutte kostnadene enda mer.

Kostnadsbevissthet

- Vi har hatt fokus på kostnadsstyring og kostnadskontroll, sier Kettermann.

Én million kroner av overskuddet etter skatt utbetales til eierne i form av aksjeutbytte, mens 474.000 kroner overføres til egenkapitalen.I fjor måtte hotellet for første gang på mange år tåle en beleggsprosent under 70 prosent.

- Dette skyldes blant annet at vi om sommeren utvidet hotellkapasiteten med 25 rom, sier Kettermann.

Rekordår i år

Dermed sank belegget, til tross for at antall gjester faktisk økte. Ifølge hotelldirektøren ligger 2007 an til å bli et rekordår.

- Belegget er mye bedre enn i fjor. Det usedvanlig fine været i juni slo positivt ut. Samtidig har ikke været i juli påvirket besøkstallet.Fleischer's har 65 årsverk fordelt på rundt 100 ansatte.

- Spesielt i høysesongen har vi mange deltidsansatte. Det er et veldig stort spekter fra resepsjonister, servitører og stuepiker, til gårdsgutter som steller plenen, sier Kettermann.

Han vil ikke ut med om Fleischer's har konkrete planer for hvordan de skal kapre nye gjester.

- Men vi er på hugget og følger med på utviklingen i bransjen.

Bergens Tidende

Resultat Fleischer's Hotel AS, Voss (tall i tusen kroner)

2006:

Driftsinntekter: 46 492

Driftsresultat: 2042

Resultat før skatt: 2092

2005:

Driftsinntekter 47 004

Driftsresultat: 1225

Resultat før skatt: 1322

Fleischer's Hotel på Voss bedret resultatet vesentlig i 2006, og 2007 ser ut til å bli enda bedre.