Måltid illustrasjon2
Måltid illustrasjon2

Sen regning forsurer måltidet

Gjester som opplever å vente lenge på regningen, oppgir det som ødeleggende for hele matopplevelsen fordi måltidet ender med irritasjon.

Publisert

En forsker ved Universitetet i Stavanger har gjennom flere år kartlagt hvilke faktorer som avgjør hvor godt vi liker et restaurantmåltid.

Noe overraskende betyr regningen en sentral negativ faktor, og det er ikke prisen, men ventetiden på regningen som fører til størst frustrasjon blant gjestene.

Andre ting, som for eksempel dekor, servietter, rene og oversiktelige menyer, lamper og interiør betyr også mye for helhetsopplevelse, men likevel viser undersøkelsen noe overraskende at det er selve betalingen som spiller en så stor rolle.