Rica Nidelven
Rica Nidelven

Rica seiler i medvind

Rica har levert det sterkeste halvårsresultatets i selskapets historie.

Publisert

Ricas resultat før skatt i første halvår 2007 ble et overskudd på 59 millioner kroner mot et overskudd på 15 millioner i 2006. Resultatet reflekterer den veksten bransjen opplever i pris og belegg.

12 prosent RevPar

Driftsinntektene økte med 12 prosent fra 897 millioner norske kroner i 2006 til NOK 1 006 millioner i 2007. Driftsresultatet ble et overskudd på 60 millioner i 2007 mot et overskudd på NOK 16 mill i 2006. Inntekt per tilgjengelig rom (RevPar) økte med 12 prosent, heter det i en pressemelding fra Rica Hotels.

Første halvår 2007 har vært godt, og Rica viser en sterk vekst i bunnlinjen. Den positive trenden i pris og belegg fortsatte også gjennom andre kvartal 2007.

Hotellutbygging

I september åpner nye Rica Hotel Alta. I tillegg ferdigstilles i disse dager moderniseringen av eksisterende bygningsmasse. Hotellet vil etter utvidelsen fremstå som ett av Nord-Norges største og mest spennende hotell med 241 værelser, konferanserom og kongressal med kapasitet til 750 personer.

Rica Helsfyr Hotel i Oslo utvides med 96 rom og ytterligere konferansekapasitet. Fra årsskiftet kan hotellet tilby 210 værelser og 11 konferanserom, inkludert et auditorium med kapasitet til 175 personer.

En ytterligere utvidelse med 46 værelser er også prosjektert.

Rica Nidelven Hotel i Trondheim vil i løpet av 2008/2009 gjennomgå en betydelig utvidelse. Antall hotellværelser økes med 130 til totalt 351 værelser, og konferanse-avdelingen utvides med i underkant av 2000 kvadratmeter. Den største konferansesalen vil ta opp til 650 personer.

Resultat i tall

- Styret er tilfreds med inntekts- og resultatutviklingen. Det forventes et godt hotellmarked også i kommende perioder, heter det i pressemeldingen.

Tall i MNOK pr 30.06.07 pr 30.06.06 Endring

Driftsinntekter 1.006 897 12 %

Driftsresultat 60 16 275 %

Resultat før skatt 59 15 293 %

RevPar 516 461 12 %