Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Fra nyttår kreves elektronisk kjørebok

Har du ikke elektronisk kjørebok? Da kan det bli rødt lys for grønne skilter.

Publisert

Mange hoteller, restauranter, cateringbedrifter og andre aktører i horecabransjen har biler med grønne skilter.

Fra 1. januar 2016 er det åpnet for at privat kjøring med yrkesbiler på grønne skilter kan belastes den ansatte på kilometerbasis. Skal du ha denne muligheten i 2017, kreves en elektronisk kjørebok, som må være på plass i bilen senest 31. desember.

Reglene for fordelsberegning av yrkesbil (bil med grønne skilter) ble endret fra og med 2016.

Annar Bøhn, daglig leder hos Autogear.
Annar Bøhn, daglig leder hos Autogear.

– Skattepliktig fordel av bruk av yrkesbil kan beregnes etter to forskjellige modeller, «sjablonmodellen» og «individuell verdsettelse». Sjablonmodellen betyr at man fordelsbeskatter den ansatte basert på bilens listepris. Individuell verdsettelse betyr at den ansatte fordelsbeskattes basert på faktisk bruk. Dette gir ansatte mulighet til å kjøre biler med grønne skilter på private turer, etter en fast sats for kjøregodtgjørelse, sier daglig leder i Autogear, Annar Bøhn, daglig leder i Autogear, som spesialiserer seg på elektroniske kjørebøker.

De to modellene

Her kan du se hva de forskjellige modellene innebærer:

Individuell verdsettelse

* Ansatte skattlegges per kilometer kjørt privat

* Satsen er på 3,40 kr per km

* Private kilometer er all privat kjøring, samt kjøring mellom hjem og arbeidssted.

Sjablonmodellen

* Ansatte fordelsbeskattes basert på bilens listepris

* Bilens listepris reduseres med et bunnfradrag på 50 %, opptil 150 000 kroner

* På nedjustert listepris benyttes satser etter sjablonreglene:

* 30 % av listepris inntil 293.200 kroner

* 20 % av overskytende listepris

* Hvis bilen er 3 år eller eldre i inntektsåret, reduseres listeprisen med ytterligere 25% før inntektstillegg beregnes.

Velg metode for ett år av gangen

– Du velger metode for ett år av gangen. Om du vil benytte seg av individuell verdsettelse, er elektronisk kjørebok pålagt for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon. Den elektroniske kjøreboken må være installert innen utgangen av 2016 for at individuell verdsettelse skal kunne benyttes i 2017. Individuell verdsettelse gir en fleksibilitet som både arbeidstakere og arbeidsgivere setter pris på, forklarer Bøhn i en pressemelding.

– Det er vår oppfatning at mange ikke kjenner til muligheten som ble innført i 2016. Hva du bør velge, varierer ut fra bruken av bilene. Som en tommelfingerregel kan vi likevel si at det lønner seg å velge individuell verdsettelse, dersom bilen hovedsakelig brukes i jobbsammenheng, sier han.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her