Du er her

Ut i det nordiske markedet

Christer Berens og Thor Aasberg er eiere og står bak vinfirmaet Sommelier, som skal operere i det nordiske markedet.
Av ct_admin
Publisert 05.06.2007 17:00

Aasberg er daglig leder for firmaet.

Filosofien til firmaet er å fokusere på produsenter som har en lokal forankring ved valg av druer i sin vinproduksjon.