Du er her

Sterkt kvartalresultat fra Rica

Rica Hotels' resultat før skatt per 30. september ble et overskudd på 131 millioner norske kroner mot et overskudd på 73 millioner i samme periode i fjor.
Av ct_admin
Publisert 01.11.2007 02:10

 

Driftsinntektene de første ni månedene i 2007 ble 1 597 mill kroner mot 1 447 millioner for samme periode i 2006. Driftsresultatet per 30. september ble et overskudd på 131 millioner kroner.

Det tilsvarer en vekst på 84 prosent sammenlignet med fjoråret. Inntekt per tilgjengelig rom (RevPar) økte med 10 prosent.

Tilfreds med utviklingen

-  De tre første kvartalene i 2007 har vært gode, og Rica viser en sterk resultatvekst. Den positive trenden i pris og belegg fortsatte også gjennom tredje kvartal 2007. Styret er tilfreds med inntekts- og resultatutviklingen. Det forventes et godt hotellmarked også i kommende perioder, heter det i en pressemelding.

Alta og Grimstad

I september åpnet nye Rica Hotel Alta. Hotellet fremstår nå som ett av Nord-Norges største og mest spennende hotell med 241 værelser, konferanserom og kongressal med kapasitet til 750 personer.

1. oktober overtok Rica driften av Rica Hotel Grimstad. Hotellet har i forkant av overtakelsen gjennomgått en større utvidelse og tilbyr nå 98 hotellrom, samt konferansekapasitet for opp til 120 personer.  

Oslo og Trondheim

Rica Helsfyr Hotel i Oslo utvides med 96 rom og ytterligere konferansekapasitet. Fra midten av januar 2008 kan hotellet tilby 210 moderne værelser og 11 konferanserom, inkludert et auditorium med kapasitet til 175 personer. En ytterligere utvidelse med 46 værelser er også prosjektert.

Rica Nidelven Hotel i Trondheim vil i løpet av 2008/2009 gjennomgå en betydelig utvidelse. Antall hotellværelser økes med 130 til totalt 351 værelser, og konferanseavdelingen utvides med ca. 2000 kvadratmeter. Den største konferansesalen vil ha kapasitet til 650 personer.