Du er her

Pålitelig og kostnadseffektiv ATP hygienekontroll

ATP bioluminescence er en godt etablert hurtigmetode som benyttes til å måle bedriftens renhold og hygiene, og som gir direkte svar. SystemSURE Plus fra Hygiena International samordner høyteknologisk deteksjonsteknologi som gir en enklere og mer kostnadseffektiv løsning, og som har blitt anerkjent i Business Excellence Awards for innovasjon i 2008. Labolytic AS i Oslo er ny distributør i Norge for Hygiena.
Av ct_admin
Publisert 22.12.2008 01:50

En av fordelene med systemet er den veldig lave bakgrunnsstøyen, som gjør at systemet tydelig kan differensiere mellom veldig lave RLU-resultater i motsetning til andre ATP-systemer.

Denne lave bakgrunnen gir systemet en høy grad av presisjon og sensitivitet ved lave ATP-nivåer. Andre fordeler med SystemSURE Plus er den inkluderte selvkalibreringen, samt lave servicekostnader.


Gode testresultater

Hygiena International Ltd ga CCFRA i Storbritannia (det største medlemsbaserte forskningssenteret for næringsmidler i verden) i oppdrag å teste det nye Hygiena SystemSURE Plus instrumentet.

CCFRA gir vanligvis ingen anbefalinger når det gjelder produkter, men de konkluderte med at SystemSURE Plus produserer nøyaktige og repeterbare resultater.


Enkelt

orsøk med ATP og næringsmiddelrester viste SystemSURE Plus systemets evne til å detektere ATP ved ulike konsentrasjoner og ved ulike næringsmidler med reproduserbare resultater.

Kunder som har testet SystemSURE Plus opp mot andre tilgjengelige luminometere, er begeistret over enkelheten, sensitiviteten og de lave kostnadene med systemet.

Norsk distributør for Hygiena er Labolytic AS i Oslo.

Pressemelding