Du er her

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris til Tingvoll

Fagkonsulent ved Bioforsk Økologisk Tingvoll, Kirsty McKinnon, og matentusiast og lærer ved Tingvoll barne- og ungdomsskole, Christin Løkke Hagen, mottok torsdag 19. mai Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris 2011. De deler prisen for sitt arbeid med skolehager, samt arbeid og initiativ til ”Kortreist gjestebud” i skolen.
Av ct_admin
Publisert 20.05.2011 08:05

Christin Løkke Hagen og Kirsty McKinnon ble tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris 2011 på Hamar torsdag 19. mai. (Foto: Flemming Støldal)

Kirsty McKinnon ved Bioforsk Økologisk Tingvoll tok initiativ til skolehagen ved Bioforsk Økologisk i 2002. Hun er ansvarlig for driften av denne, og har skrevet flere bøker om kjøkkenhage, økologisk hagebruk og økologisk landbruk.

Hun får prisen sammen med matentusiast og pedagog Christin Løkke Hagen, som er lærer ved Tingvoll barne- og ungdomsskole, blant annet i faget mat og helse.


”Kortreist gjestebud” i skolen

De deler prisen for sitt arbeid med skolehager, samt arbeid og initiativ til ”Kortreist gjestebud” i skolen.

Kirsty McKinnon og Christin Løkke Hagen har gjort en innsats ut over det ordinære og det forventete innen sine områder. De formidler sitt arbeid til andre, slik at flere kan nyttiggjøre seg av deres ideer og erfaringer, heter det i en pressemelding.


Barn og unge

Ingrid Espelid Hovig Matkulturpris 2011 gikk til Christin Løkke Hagen og Kirsty McKinnon, som her overrekker kokebok fra skoleelever på Tingvoll til Ingrid Espelid Hovig. (Foto: Flemming Støldal)

Sammen og på hver sin måte har de arbeidet for at barn og unge skal få grunnleggende kjennskap til matproduksjon og matlaging. Ved Tingvoll barne- og ungdomskole står ”Kortreist gjestebud” fast på planen hver høst.

Kortreist gjestebud” er en viktig del av skolen sin satsning på entreprenørskap hvor elevene læres opp i å se ressurser og muligheter lokalt, samt være nyskapende. Det bygger på hovedpillarene bærekraftig utvikling og entreprenørskap.


Involverer elevene

Alle elever fra 1. til 10 klasse er aktive og en konkretiserer mange av de målene som grunnskolen jobber etter.

Alle elever i 4. og 5. klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole gjennomgår et opplegg i skolehagen. I tillegg blir skolehagen brukt som en naturlig del av undervisningen i alle fag, og spesielt i mat og helse.

I 6. og 9. klasse er produkter fra skolehagen en naturlig del av råvarene. Som en del av opplegget får alle elever i 9. klasse være med på slakting og videreforedling av en sau.


Styrker skolen

Gjestebudet er med på å forsterke det gode samarbeidet Tingvoll barne- og ungdomsskole har med Bioforsk Økologisk Tingvoll gjennom arbeidet med skolehagen og produktene fra hagen. Skolehagen blir brukt som en naturlig del av undervisninga i alle fag.

Sommeren 2011 vil NRK-programmet ”Grønn glede” ha faste innslag fra skolehagen på Tingvoll.

Les mer om skolehagen på www.skolehagen.no og Bioforsk Økologisk Tingvoll her


Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

"

Ingrid Espelid Hovig (fra venstre) sammen med prisvinnerne Christin Løkke Hagen og Kirsty McKinnon. Til høyre juryleder og tidligere prisvinner Tove Diesen. (Foto: Flemming Støldal)

Årets pris ble utdelt under ”Kokebokens dag” på Hedmark Fylkesmuseum, avd. Domkirkeodden på Hamar med Ingrid Espelid Hovig til stede.

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris ble første gang delt ut i 1994. Prisen er initiert og opprettet av Faglig Matråd ved Ingrid Espelid Hovig sin 70-årsdag.

Prisen ble opprettet for å hedre innsatsen til Ingrid Espelid Hovig i å formidle norsk matkultur, ernæring og sunt kosthold gjennom en hel generasjon på våre TV skjermer. Fra 2009 har Faglig Matråd og Hedmark Kunnskapspark AS gått sammen om å videreføre prisen. Årets utlysning har satt fokus på matformidling i skolen og juryen har sett etter kandidater som:

* Utvikler nysgjerrighet og utfordrer elevenes skapertang

* Hever interessen for mat og sprer matglede blant barn og unge

* Løser problemer med knappe ressurser på en kreativ måte


Juryen

Det kom inn 47 nominasjoner på godt kvalifiserte kandidater fra hele landet. Juryen som har vurdert årets kandidater har bestått av juryleder Tove Diesen (matskribent og mottaker av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris 2008), Knut Inge Klepp (divisjonsdirektør i Helsedirektoratet), Lilja P. Søberg (høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark) og Liv Gregersen Kongsten (leder av Faglig Matråd og mottaker av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris i 2001).


Tidligere vinnere

Tidligere vinnere av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

2010: Kokk/restauranteier Hanne Frosta

2009: Kjøkkensjef Gunnar Kvamme

2008: Matskribent Tove Diesen

2007: Osteprodusent Pascale Baudonnel

2006: Høgskolelektor Gerd Tomter Løvaas

2005: Høgskolelærer Bodil Norjorde

2004: TV kokk Wenche Andersen

2003: Kokk Harald Osa

2002: Matjournalist Borghild Fiskå

2001: Konsulent/husstellærer Liv Gregersen Kongsten

2000: Produsent Arnt Harald Stange

1999: Matjournalist/ husstellærer Åse Strømstad

1998: Kokk Arne Brimi

1997: Kulturjournalist Henry Notaker

1996: Dr.med Ingvar Hjermann

1995: Professor Jan Raa

1994: Mag.art. Astri Riddervold

Pressemelding