Du er her

Hva med en prøverørsbiff

Vil fremtidens biff dyrkes på cellelaben? "There is always a fine line between a grand vision and pure hallucination". Med disse ord åpnet Stig Omholt fra UMB verdens aller første symposium om in vitro meat, som direkte oversatt betyr prøverørskjøtt.
Av ct_admin
Publisert 13.05.2008 05:50

In vitro kjøtt er kunstig fremstilt i et laboratorium. Det er vev som i smak og konsistens likner på kjøtt, men som ikke stammer fra et dyr som er slaktet, skriver Marit Haugdahl på nettsidene til matforsk.no.
Aktivister og vitenskapsfolk
Det er en økende interesse for laboratoriekjøtt blant miljøengasjerte vitenskapsfolk. Blant pionerene finner vi dyrevernsaktivister, engasjerte vegetarianere og miljøvernere sammen med kjemikere, biologer, teknologer og matematikere. Alle var de samlet på Ås får å sammen gjøre visjonen til noe mer enn en hallusinasjon. For la det være sagt med én gang: Det finnes ikke in vitro kjøtt på markedet i dag. Det finnes ikke en gang prototyper som man kan se og smake på. Men det finnes et sterkt engasjement - og det meste av teknologien

Venter på gjennombrudd- Å sette i gang en begynnende fiberdannelse er uproblematisk, og det er allerede laget fiskemuskelkulturer som folk har spist, sier Stig Omholt, som leder The In Vitro Meat Consortium.

Likevel har ingen forskere hittil vært i stand til å lage en reell kjøttstruktur ut fra stamceller i stor skala. Forskerne håper gjennombruddet kommer snart.

- Muskelceller vet hva de skal bli til. Problemet er å etterape et blodåresystem i muskelvev, forklarer professoren.
LaboratoriekjøttetUtgangspunktet for in vitro kjøtt er cellekulturer som dyrkes fra stamceller fra dyr. Stamceller har evnen til å produsere alle typer nye celler i - i dette tilfellet muskelceller. Dette vevet skal kunne brukes til alt man bruker kjøtt til i dag.

Cellekulturen utvikler seg i egne utklekkingsmaskiner, i en blanding som blant annet består av aminosyrer og mineraler. Her skal stamcellene etter hvert danne muskelfibre lag på lag.

- Når man har fått tak i de første cellelinjene, vil ikke biffen lenger komme fra noe levende dyr som er drept og slaktet. Vi håper å kunne dyrke frem ferdig in vitro kjøttdeig eller biff i løpet av noen ukers tid, forteller Achim Kohler, som er førsteamanuensis ved UMB og forsker ved Nofima Mat (tidligere Matforsk).

Han håper in vitro-konseptet vil føre til mange spennende forskningsoppgaver for de to instituttene i årene som kommer. Og ikke minst: At det kommer gode matvarer ut av det som forbrukerne etterspør om en ti års tid.
Pris og forbrukeraksept
I en spørreundersøkelse i Nederland, svarte 40 prosent uforbeholdent at de kunne tenke seg å spise laboratoriekjøtt. - Med et økt fokus på dyrevelferd og miljøeffekter i tiden som kommer, tror jeg forståelsen for slik kjøttproduksjon vil øke, sier Stig Omholt.
Nylige beregninger viser at det vil være mulig å produsere in vitro kjøtt i stor skala for nær dobbel pris av det det i dag koster å produsere kylling i Europa, nemlig 3300 - 3500 euro per tonn. Konsortiet for in vitro kjøtt mener beregningene er et godt utgangspunkt for å gå videre med forsøk.
På cellelabenNofima Mat er et av medlemmene i The In Vitro meat Consortium, og kan bidra med sin store og brede kompetanse på kjøtt og kvalitet. Hos Nofima Mat bygges det nå opp en helt ny cellelab hvor man skal dyrke frem muskelceller.

- Dette er først og fremst for å forstå kjøtt bedre. Men teknikkene kan også brukes til forsøk på laboratoriekjøtt, sier seniorforsker Kristin Hollung, som leder Nofima Mats forskning på proteiner og proteomikk.

Teksten er hentet fra matforsk.no, og skrevet av Marit Haugdahl.