Du er her

Heder og ære i Asko Norge

Kari Olsen og Jan Petter Skarpeid ble hedret som Årets markedskonsulenter i ASKO Norge, ASKO Øst kåret ble kåret til Årets selskap og Trygve Liestøl fikk ASKOs idépris på selskapets nasjonale salgsmøte nå nylig.
Av ct_admin
Publisert 06.09.2012 03:45

Årets markedskonsulenter i Asko

Kari Olsen og Jan Petter Skarpeid ble Årets markedskonsulenter innenfor storhusholdning og servicehandel i ASKO Norge.

Kari Olsen og Jan Petter Skarpeid ble hedret som Årets markedskonsulenter.

Det er Asko-selskapene som nominerer kandidatene, og en jury bestående av Asko Norges ledergruppe innen storhusholdning og servicehandel gjør det endelige valget. Kriteriene for å vinne er i hovedsak; evnen til målstyrt arbeid med utgangspunkt i avdelingens målbilde, resultater på volum og kundelønnsomhet, innsalg av nye varegrupper, kundetilfredshet og økt leveringsandel. Det var mange gode kandidater, og juryen valgte dette året å kåre to vinnere.

Kari Olsen startet i Asko Hedmark i 2009, og har utmerket seg bl.a. gjennom vilje og evne til å tilegne seg bransjekunnskap, god kundeoppfølging og grundig planlegging. Hennes arbeidsmetoder har gitt fine resultater bl.a. i form av vekst i omsetning både totalt og for prioriterte varegrupper. Kari får meget godt skussmål både fra kunder og øvrige samarbeidspartnere.

Jan Petter Skarpeid arbeider i Asko Øst, har på kort tid blitt en av de beste konsulentene i sitt selskap. Han har hentet inn flere spennende prosjekter som har gitt et godt mersalg. For å sikre god lønnsomhetsutvikling, jobber kandidaten aktivt med bruk av ordrekalkulator, noe som bidrar til å øke lønnsomhet for kunden. Han har også engasjert seg sterkt i å optimalisere kjøreruter for å øke leveringspresisjonen hos kundene. Han har videre evnet å levere en betydelig økning i sitt salg. I tillegg til å levere gode resultater, er kandidaten også alltid positiv til utfordringer og endringer som han møter i hverdagen.

Asko Øst Årets selskap

Markedsavdelingen ved Asko Øst ble fortjente vinnere av årets pris.

På nasjonalt salgsmøte for Asko Storhusholdning og Servicehandel, ble Asko Øst kåret til Årets selskap.  Årlig kåres det Asko-selskapet som har utmerket seg best i forhold til vekst, kundeservice og kundeinnsikt.

I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen, heter det bl.a. at selskapet kan dokumentere en betydelig vekst i et meget krevende marked, og at alle i selskapet har gjort en sterk innsats for å legge til rette for nye varegrupper. Videre har det også vært gjort et betydelig arbeid med igangsetting og oppfølging av en rekke pilotprosjekter som betyr mye for videreutviklingen av grossistproduktet.

Direktør for storhusholdning og servicehandel i Asko Norge, Tore Bekken, overrakte prisen, og fremhevet i den forbindelse at markedsavdelingen i selskapet har lagt ned mye arbeid i å etablere rutiner og systemer som sikrer en høy kundeservicegrad. – Høy kundetilfredshet er noe av det viktigste vi arbeider med. God dialog med kundene og innsikt i deres behov er en forutsetning for å levere et kvalitetsprodukt. ASKO Øst har fokusert sterkt på dette gjennom flere år, og resultatene dette har gitt, gjør selskapet til en fortjent vinner av årets pris, fremhevet Bekken.

Idépris til ASKO-konsulent

Trygve Liestøl fikk ASKOs idépris for utviklingen av et verktøy som enkelt viser kundens besparelser gjennom små endringer av sortiment, bestillingsrutiner og leveringsfrekvens.

De gode innspillene og de gode idéene er helt avgjørende for å skape nye løsninger som forbedrer grossistproduktet. For å sette sterkere fokus på betydningen av dette, har ASKO storhusholdning og servicehandel innstiftet en idépris som for første gang ble utdelt på selskapets nasjonale salgsmøte i Stavanger nå nylig.

Vinneren av prisen ble markedskonsulent og netthandelansvarlig hos Asko Rogaland, Trygve Liestøl.

Han får prisen for sitt arbeid med å utvikle et verktøy som viser kunden besparelser ved kjøp av større volumer, nye varegrupper eller endret frekvens. Dette er en ordrekalkulator som er enkel å bruke og som tydeliggjør den betydelige gevinsten kundene får gjennom små endringer av sortiment, bestillingsrutiner og leveringsfrekvens.

Verktøyet er tatt i bruk av flere Asko-selskaper, og tilbakemeldingene fra kundene er meget gode.

Pressemelding