Du er her

Dette ølet passer bergensere!

Hva har ølsorten «Pale Ale» og bergensere til felles? Jo, de har tilnærmet den samme personligheten. Den verdenskjente IBM-teknologien fra «Watson», har ved hjelp av kunstig intelligens, funnet fram til øltypen som likner mest på den typiske bergenseren.
Av Redaksjonen
Publisert 26.06.2018 09:02


Brygger hos 7 Fjell Bryggeri, Thorvald Storaas. (Foto: 7 Fjell Bryggeri)

Slik ble analysen gjort:

Den typiske bergenseren ble definert ut fra 19 ulike karaktertrekk ut fra en rekke ulike kilder som «Watson» hadde tilgang til. Det samme ble gjort for tusenvis av ulike øl-merker og et hundretalls ulike øl-stiler. Deretter ble karaktertrekkene sammenliknet, og man fant dermed ut hvilket øl som var mest lik, og mest ulik, den typiske bergenseren. «Mild Ale» var den ølsorten som var minst lik på den typiske bergenseren. Se analysen nedenfor.

Bergensere og fire ølsorter ble vurdert ut fra følgende karaktertrekk:

 •          Intellekt (intellect)
 •          Åpenhet (Openness)
 •          Kunstnerisk interesse (Artistic interest)
 •          Utfordrer autoriteter (Authority-challenging)
 •          Fantasi (Imagnination)
 •          Samarbeidsevner (Cooperation)
 •          Mestringsevne (Self-efficacy)
 •          Prestasjonsevne (Achievement striving)
 •          Forsiktighet (Cautiousness)
 •          Spenningssøkende (Excitement-seeking)
 •          Beskjedenhet (Modesty)
 •          Impulsivitet (Impulsiveness)
 •          Prektighet (Dutifulness)
 •          Følelesladet (Emotionality)
 •          Selvbevissthet (Self-consciousness)
 •          Ryddighet (Orderliness)
 •          Stress-følsomhet (Susceptible to stress)
 •          Selvdisiplin (Self-discipline)
 •          Raushet/alturisme (Alturism)

Pale AleKonklusjonen var klar; «Pale Ale»-øl er den øl-sorten som likner mest på den typiske bergenseren.

«Pale Ale» er en overgjæret, gyllent øl med middels maltsødme, lav til middels fruktighet og middels bitterhet (iht Wikipedia).

Se nedenstående analyse der fire av øl-stilene framkommer. Mørk grønnfarge (lav tallverdi) i matrisen indikerer godt sammenfall mellom det respektive ølet og bergenseren. Mørk rødt (høy tallverdi) indikerer stor forskjell. I bunnen av matrisen er den samlede forskjellen summert opp. Her ser vi at «Pale Ale» har lavest score (17,3), det vil si mest sammenfall med bergensernes profil – tett etterfulgt av «Lager» (17,5).

Saken fortsetter under illustrasjonenAv kuriositeter kan det nevnes at det var forventet at bergenseren skulle score vesentlig lavere på beskjedenhet (43 av 100), og gjerne noe høyere på altruisme (8(!) av 100). 

– Vi gjør dette fordi vi har som grunnverdi å være med på alt som er gøy. Når vi ble kontaktet av Medialaben ved Media City Bergen, og forespeilet et samarbeid med IBM om å brygge øl ved hjelp av kunstig intelligens, så var det ingen tvil. Vi scorer tross alt høyt på åpenhet, sier Jens Eikeset i det bergensbaserte bryggeriet 7 Fjell.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Faktaboks

7 Fjell Bryggeri

7 Fjell Bryggeri ble etablert i 2013, og ølproduksjonen startet opp i 2014. Samme år ble også det førsteølet lansert.

7 Fjell Bryggeri er et blant de største håndverksbryggeriene i Norge.

Selskapet leverer øl-produkter i hele landet, men har sterkest fotfeste lokalt i Bergen.

Navnet er tatt fra de syv fjellene som omkranser Bergen, og bryggeriet er det første som er startet i byen siden Hansa startet sin virksomhet i 1891.

Selskapet har 17 ansatte og omsatte for 18,3 millioner kroner i 2017.

Jens Eikeset er daglig leder for 7 Fjell Bryggeri.

Les mer på 7fjellbryggeri.com